Maaseutubarometri

Maaseutubarometri selvittää, miten suomalaiset ymmärtävät maaseudun olemuksen. Kysymys on monitahoinen ja sitä lähestytään useasta eri näkökulmasta.

Maaseutubarometri valottaa suomalaisten näkemyksiä maaseudusta

Maaseutubarometrin tarkoituksena on valottaa Suomen kansalaisten, julkisen sektorin päättäjien, yrityspäättäjien, median ja maaseutuasiantuntijoiden maaseutukäsitystä. Se sisältää muun muassa seuraavia teemoja: hyvän elämän elementit, mielikuvat maaseudusta, aluetyyppi-identiteetti, yrittäjyys ja elinkeinot, maaseudun kehittäminen ja maaseudun tulevaisuus. Maaseutubarometri antaa tilastollisesti edustavan otoksen Suomen kansan näkemyksistä maaseudun olemuksesta.

Maaseutubarometri 2020 on jatkoa Sitran Maamerkit-ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteuttamalle Maamerkit-barometrille, joista voi lukea lisää Sitran sivuilta ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n / työ- ja elinkeinoministeriön tilaamalle Maaseutubarometri 2014-tutkimukselle.

Maaseutubarometri on Maaseutupolitiikan neuvoston / maa- ja metsätalousministeriön tilaama tutkimus, jonka on laatinut ja tulkinnut Luonnonvarakeskus. Vastaukset on kerännyt Taloustutkimus Oy.

Maaseutubarometri 2020

Maaseutubarometrin 2020 -kysely toteutettiin ennen koronapandemiaa. Tämä on hyvä huomioida tuloksia luettaessa. Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa myös ruotsinkielisenä. Myös nuoret kaupunkilaiset nostettiin ensimmäistä kertaa erityiseksi kohderyhmäksi tutkimuksessa.

Maaseutubarometrin 2020 tutkimustulokset julkaistaan kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa nostetaan esiin kansalaisten mielikuvia maaseudusta, aluetyyppi-identiteetti ja sen ajallinen kehitys sekä monipaikkaisuuden merkitys. Toisessa osassa keskitytään suomalaisten näkemyksiin yrittäjyydestä ja elinkeinoista maaseudulla. Kolmannessa osassa tuodaan esille ympäristölliset kysymykset.

Maaseutubarometrin 2020 tulokset ovat luettavissa maaseutupolitiikan neuvoston ylläpitämiltä tietosivuilta maaseutupolitiikka.fi (linkki: https://www.maaseutupolitiikka.fi/paatoksenteontueksi/tietoa/maaseutubaro)

Maaseutubarometri 2014

Maaseutu 2014 -barometri julkistettiin tammikuussa 2014. Sen laati Taloustutkimus Oy maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n / työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta.
Maaseutubarometri 2014 on luettavissa tulostettavassa pdf-muodossa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. (Ulkoinen linkki)

Maaseutu 2014 -barometrin tuloksia on avattu myös laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutustu tarkemmin seuraaviin artikkeleihin:

Maaseutubarometrit 2009 ja 2011

Sitran Maamerkit-ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteutetut Maamerkit-barometrit ovat luettavissa Sitran sivuilta (Ulkoinen linkki)

 

Lisätietoja

Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162033   Sähköpostiosoite: