Ajankohtaista Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudessa

MMM julkaisi Hiilestä kiinni -uutiskirjeitä joulukuusta 2020 toukokuuhun 2024. 

  • Lue viimeisin MMM:n Hiilestä -kiinni uutiskirje (1-2024, 7.5.2024) täältä

Aiemmin julkaistut Hiilestä kiinni -uutiskirjeet:

Tilaa Hiilestä kiinni -uutiskirje osoitteessa https://uutiskirje.mmm.fi

Menneet tilaisuudet

Hiilestä kiinni -sivuohjelmat COP28-ilmastoneuvotteluissa

Maa- ja metsätalousministeriö oli mukana useassa sivuohjelmassa COP28-ilmastoneuvotteluissa Dubaissa joulukuussa 2023. Hiilestä kiinni -kokonaisuudella oli kaksi omaa sivuohjelmaa sunnuntaina 10.12., minkä lisäksi MMM toimi kumppanina useissa muissa sivuohjelmissa. Ohjelmien teemoina oli mm. kestävät ruokajärjestelmät, uudet ratkaisut ilmastokestävään ruoantuotantoon, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä vähähiilinen rakentaminen. 

Turvetuotantoalueiden jatkokäyttöhankkeiden tilaisuudet syksyllä 2023

Vaihtoehtoja ja työkaluja turvetuotantoalueiden ilmastokestävään jatkokäyttöön esitellään syys-marraskuun 2023 aikana pidettävässä tapahtumasarjassa, joka sisältää webinaareja, hybriditilaisuuden sekä vierailuja maastokohteilla. Esillä on useiden Hiilestä kiinni -hankkeiden tuloksia.

Turvetuotannosta poistuneille suonpohjille ilmastokestävää jatkokäyttöä – uutta tietoa ja menetelmiä esitellään seminaarisarjassa (tiedote 21.9.2023)

Tutkimuksesta käytännön sovellutuksiksi – miten edistää tieteellisen tiedon jalostumista niin elinkeinoelämän kuin julkisen sektorin ratkaisuiksi?

Miten eri sektoreilla voidaan edistää tutkimuksen hyödyntämistä käytännön ratkaisujen pohjana ja helpottaa myös niiden kaupallistamista? Entä miten valtio voi edistää markkinalähtöisten ratkaisujen syntymistä? Näistä asioista keskusteliin 22.11. tilaisuudessa. Tilaisuuden materiaalit on jaettu kaikille osallistujille ja niitä voi pyytää Mikko Pohjolalta: mikko.pohjola@gov.fi. 

Hiilestä kiinni -sivutapahtuma Pariisissa IFCMA-foorumissa 14.11.2023

Hiilestä kiinni -kokonaisuus ja kaksi tutkimushanketta olivat esillä OECD-maiden Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches -foorumissa 14.11.2023. 

Maaperätieto- ja metsätuhohankkeiden päätösseminaarit

Hiilestä kiinni -metsätuhohankkeiden sekä maaperätietohankkeiden päätösseminaarit järjestettiin Helsingissä 3.11.2023.

Metsätuhohankkeiden päätösseminaarin materiaalit:

Maaperätietohankkeiden päätösseminaarin materiaalit:

Hiilestä kiinni -hankkeet esillä Ruokaviraston Innovaatiotorilla KoneAgriassa 12.-14.10.2023

Osastolla C101 Hiilestä kiinni -standilla oli mukana 9 eri hanketta. Lue lisää ja tutustu hankkeisiin.

Hiilestä kiinni maaperä- ja hiilimarkkinatilaisuudet Brysselissä 24.4.–25.4.2023

Aamukahviwebinaari valuma-aluesuunnittelusta 18.4.2023

Katso animaatio maankäyttösektorin ilmastotoimista

Keväällä 2023 toteutetussa animaatiossa annetaan esimerkkejä maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteistä, joilla päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja vahvistaa. Animaatio on katsottavissa suomeksi sekä tekstitettynä ruotsiksi ja englanniksi.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osaamisen kehittäminen luonnonvara-aloilla

Luonnonvara-alojen sopeutumisosaamisen kehittämistä tarkasteltiin Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa OSASOPU-hankkeessa, jota rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeessa käytiin läpi luonnonvara-aloilla toimivien organisaatioiden ilmasto-osaamisen kehittämisen työkaluja ja sisältöjä sekä haastateltiin organisaatioiden edustajia ja Hiilestä kiinni -hankkeiden koordinaattoreita sopeutumisosaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Hankehaku maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen kasvattamiseen ja tiedon jalkauttamiseen keskittyville hankkeille 4.4.–28.4.2023

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti rahoitushaun hankkeille, joiden tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden osaamisen kehittäminen, neuvonta, koulutus ja viestintä. Hakuaika oli 4.4.–28.4. Löydät kaikki haun materiaalit rahoitushaut-sivulta.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) osaamisen, koulutuksen ja neuvonnan kokonaisuus

Alkuvuonna 2023 julkaistun selvityksen tavoite oli saada kokonaiskuva ja tehdä toimenpide-ehdotukset siitä, kuinka maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaisia ja siihen liittyviä toimenpiteitä edistetään erityisesti luonnonvara-alalla koulutuksen, osaamisen kehittämisen ja neuvonnan keinoin. Tarkasteltavina ovat tutkintoon johtava koulutus tutkintojen perusteissa ja opetussuunnitelmissa (toinen aste, AMK, yliopisto), opettajien täydennyskoulutus, oppimateriaalit, neuvonta ja ammatillinen täydennyskoulutus. Selvityksen on toteuttanut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta selvityshenkilö Susanna Kumpulainen.

Hiilestä kiinni -kokonaisuus esillä COP27-ilmastokokouksessa marraskuussa 2022

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti Egyptin Sharm el-Sheikhissä COP27-ilmastokokouksen yhteydessä kolme maankäyttösektorin ilmastoratkaisuihin ja turvemaiden kestävään käyttöön liittyvää sivutapahtumaa. 

Lue lisää sivutapahtumista

Valtioneuvosto hyväksyi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kokoaa yhteen vaikuttavat, kustannustehokkaat ja oikeudenmukaiset keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa. Valtioneuvosto on hyväksynyt ja antanut eduskunnalle selonteon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta 8. heinäkuuta 2022.

Rahoituspäätökset Hiilestä kiinni -hankkeista 

uuudessa välilehdessäTilaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden uutiskirje