Ajankohtaista Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudessa


Maa- ja metsätalousministeriö järjesti Egyptin Sharm el-Sheikhissä COP27-ilmastokokouksen yhteydessä kolme maankäyttösektorin ilmastoratkaisuihin ja turvemaiden kestävään käyttöön liittyvää sivutapahtumaa. 

Lue lisää sivutapahtumista

---------

Parhaiten pääset seuraamaan maankäyttösektorin ilmastotoimiin liittyviä uutisia tilaamalla itsellesi
Hiilestä kiinni -uutiskirjeen. Uutiskirje ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa.  

  • Lue tuorein uutiskirje (6-2022, 22.12.2022) täältä.

Aiemmin julkaistut Hiilestä kiinni -uutiskirjeet:

Tilaa Hiilestä kiinni -uutiskirje osoitteessa https://uutiskirje.mmm.fi

------

Valtioneuvosto hyväksyi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kokoaa yhteen vaikuttavat, kustannustehokkaat ja oikeudenmukaiset keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa. Valtioneuvosto on hyväksynyt ja antanut eduskunnalle selonteon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta 8. heinäkuuta 2022.

Rahoituspäätökset uusista Hiilestä kiinni -hankkeista 

Maa- ja metsätalousministeriö sai yhteensä 93 hakemusta Hiilestä kiinni -ilmastotoimikokonaisuuteen liittyvien tutkimus- ja innovaatio- sekä kehittämishankkeiden uusissa hauissa. Haut olivat avoinna 6.10.-4. ja 5.11.2021. Uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä noin 13 miljoonalla eurolla. 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu loppusuoralla

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa. Suunnitelmaan kootaan keinot, joiden avulla voidaan vähentää maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastopäästöjä ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja. Suunnitelma on tarkoitus lähettää lausunnoille maalis-huhtikuun taitteessa.

Suomen kestävän kasvun metsätaloushankkeiden hakemukset arvioidaan alkuvuoden 2022 aikana

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden rahoitushakuun saapui 25 hakemusta. Joulukuun 15. päivänä päättyneellä ensimmäisellä hakukierroksella rahoitetaan hankkeita noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Maa- ja metsätalousministeriön koordinoima haku on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hakemukset arvioidaan alkuvuoden 2022 aikana. Hakijoita tiedotetaan asiasta erikseen aikataulun tarkennuttua.

------

MMM teki rahoituspäätökset kevään Hiilestä kiinni -kehittämishankehaun osalta

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen 38:lle maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvalle Hiilestä kiinni -kehittämishankkeelle. Rahoitusta myönnettiin vuosille 2021–2023 yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä uusien ilmastokestävien toimintatapojen käyttöönotossa.

  • Luettelo rahoitettavista hankkeista on 4.5.2021 annetun tiedotteen liitteenä (mmm.fi)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyi – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan ilmastosuunnitelman, josta tulee osa uuden ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Ehdotuksen suunnitelmaksi laatii MMM:n 16.2.2021 asettama poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä asiaa koskeva selonteko alkuvuodesta 2022.


Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatiohankkeille myönnetty rahoitus

MMM myönsi helmikuussa 2021 yhteensä 10,7 miljoonaa euroa kymmenelle Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatiohankkeelle. Myös T&I-hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä käytännön toimijoiden ja yritysten kanssa.

uuudessa välilehdessäTilaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden uutiskirje