Ajankohtaista Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudessa


Parhaiten pääset seuraamaan maankäyttösektorin ilmastotoimiin liittyviä uutisia tilaamalla itsellesi
Hiilestä kiinni -uutiskirjeen. Uutiskirje ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa.  

  • Lue tuorein uutiskirje (2-2022, 3.5.2022) täältä

Aiemmin julkaistut Hiilestä kiinni -uutiskirjeet:

Tilaa Hiilestä kiinni -uutiskirje osoitteessa https://uutiskirje.mmm.fi

------

 

Tarjouspyyntö selvityksestä liittyen sammalen korjuun ohjauskeinojen kehittämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytää tarjouksia sammalen korjuun ohjauskeinojen kehittämiseen liittyvän selvityksen toteuttamisesta alla olevan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. MMM on arvioinut, että hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa koko sopimuskauden ajalta ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 25 §:ssä määriteltyä kansallista kynnysarvoa. Tästä syystä hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Tarjoukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon sähköisesti tai suljetussa kuoressa kokonaisuudessaan viimeistään 8.6.2022 klo 16.15 mennessä. Tarjousmerkintä ”Tarjouskilpailu / LVO / Pirkola ja diaarinumero VN/30952/2021” pyydetään mainitsemaan kirjekuoressa tai sähköpostin viestikentässä. Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien. Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO Sähköpostiosoite: [email protected] Käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b, 00170 HELSINKI

Rahoituspäätökset uusista Hiilestä kiinni -hankkeista 

Maa- ja metsätalousministeriö sai yhteensä 93 hakemusta Hiilestä kiinni -ilmastotoimikokonaisuuteen liittyvien tutkimus- ja innovaatio- sekä kehittämishankkeiden uusissa hauissa. Haut olivat avoinna 6.10.-4. ja 5.11.2021. Uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä noin 13 miljoonalla eurolla. 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu loppusuoralla

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa. Suunnitelmaan kootaan keinot, joiden avulla voidaan vähentää maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastopäästöjä ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja. Suunnitelma on tarkoitus lähettää lausunnoille maalis-huhtikuun taitteessa.

Suomen kestävän kasvun metsätaloushankkeiden hakemukset arvioidaan alkuvuoden 2022 aikana

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden rahoitushakuun saapui 25 hakemusta. Joulukuun 15. päivänä päättyneellä ensimmäisellä hakukierroksella rahoitetaan hankkeita noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Maa- ja metsätalousministeriön koordinoima haku on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hakemukset arvioidaan alkuvuoden 2022 aikana. Hakijoita tiedotetaan asiasta erikseen aikataulun tarkennuttua.

------

MMM teki rahoituspäätökset kevään Hiilestä kiinni -kehittämishankehaun osalta

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen 38:lle maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvalle Hiilestä kiinni -kehittämishankkeelle. Rahoitusta myönnettiin vuosille 2021–2023 yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä uusien ilmastokestävien toimintatapojen käyttöönotossa.

  • Luettelo rahoitettavista hankkeista on 4.5.2021 annetun tiedotteen liitteenä (mmm.fi)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyi – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan ilmastosuunnitelman, josta tulee osa uuden ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Ehdotuksen suunnitelmaksi laatii MMM:n 16.2.2021 asettama poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä asiaa koskeva selonteko alkuvuodesta 2022.


Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatiohankkeille myönnetty rahoitus

MMM myönsi helmikuussa 2021 yhteensä 10,7 miljoonaa euroa kymmenelle Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatiohankkeelle. Myös T&I-hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä käytännön toimijoiden ja yritysten kanssa.

uuudessa välilehdessäTilaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden uutiskirje