Ajankohtaista Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudessa

Parhaiten pääset seuraamaan maankäyttösektorin ilmastotoimiin liittyviä uutisia tilaamalla itsellesi
Hiilestä kiinni -uutiskirjeen. Uutiskirje ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa.  

  • Lue tuorein uutiskirje (4-2023, 23.8.2023) täältä.

Aiemmin julkaistut Hiilestä kiinni -uutiskirjeet:

Tilaa Hiilestä kiinni -uutiskirje osoitteessa https://uutiskirje.mmm.fi

Tulevat tapahtumat

Turvetuotantoalueiden jatkokäyttöhankkeiden tilaisuudet syksyllä 2023

Vaihtoehtoja ja työkaluja turvetuotantoalueiden ilmastokestävään jatkokäyttöön esitellään syys-marraskuun 2023 aikana pidettävässä tapahtumasarjassa, joka sisältää webinaareja, hybriditilaisuuden sekä vierailuja maastokohteilla. Esillä on useiden Hiilestä kiinni -hankkeiden tuloksia.

Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuksiin tästä linkistä

Maaperätieto- ja metsätuhohankkeiden päätösseminaarit

Hiilestä kiinni -metsätuhohankkeiden sekä maaperätietohankkeiden päätösseminaarit järjestetään läsnätilaisuuksina Helsingissä 3.11.2023. Tilaisuudet ovat peräkkäin, ja voit ilmoittautua joko toiseen tai molempiin seminaareista.

Katso animaatio maankäyttösektorin ilmastotoimista

Keväällä 2023 toteutetussa animaatiossa annetaan esimerkkejä maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteistä, joilla päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja vahvistaa. Animaatio on katsottavissa suomeksi sekä tekstitettynä ruotsiksi ja englanniksi.

Hiilestä kiinni maaperä- ja hiilimarkkinatilaisuudet Brysselissä 24.4.–25.4.2023

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osaamisen kehittäminen luonnonvara-aloilla

Luonnonvara-alojen sopeutumisosaamisen kehittämistä tarkasteltiin Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa OSASOPU-hankkeessa, jota rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeessa käytiin läpi luonnonvara-aloilla toimivien organisaatioiden ilmasto-osaamisen kehittämisen työkaluja ja sisältöjä sekä haastateltiin organisaatioiden edustajia ja Hiilestä kiinni -hankkeiden koordinaattoreita sopeutumisosaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Aamukahviwebinaari valuma-aluesuunnittelusta 18.4.2023

Hankehaku maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen kasvattamiseen ja tiedon jalkauttamiseen keskittyville hankkeille 4.4.–28.4.2023

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti rahoitushaun hankkeille, joiden tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden osaamisen kehittäminen, neuvonta, koulutus ja viestintä. Hakuaika oli 4.4.–28.4. Löydät kaikki haun materiaalit rahoitushaut-sivulta.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) osaamisen, koulutuksen ja neuvonnan kokonaisuus

Alkuvuonna 2023 julkaistun selvityksen tavoite oli saada kokonaiskuva ja tehdä toimenpide-ehdotukset siitä, kuinka maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaisia ja siihen liittyviä toimenpiteitä edistetään erityisesti luonnonvara-alalla koulutuksen, osaamisen kehittämisen ja neuvonnan keinoin. Tarkasteltavina ovat tutkintoon johtava koulutus tutkintojen perusteissa ja opetussuunnitelmissa (toinen aste, AMK, yliopisto), opettajien täydennyskoulutus, oppimateriaalit, neuvonta ja ammatillinen täydennyskoulutus. Selvityksen on toteuttanut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta selvityshenkilö Susanna Kumpulainen.

Hiilestä kiinni -kokonaisuus esillä COP27-ilmastokokouksessa marraskuussa 2022

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti Egyptin Sharm el-Sheikhissä COP27-ilmastokokouksen yhteydessä kolme maankäyttösektorin ilmastoratkaisuihin ja turvemaiden kestävään käyttöön liittyvää sivutapahtumaa. 

Lue lisää sivutapahtumista

Valtioneuvosto hyväksyi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kokoaa yhteen vaikuttavat, kustannustehokkaat ja oikeudenmukaiset keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa. Valtioneuvosto on hyväksynyt ja antanut eduskunnalle selonteon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta 8. heinäkuuta 2022.

Rahoituspäätökset Hiilestä kiinni -hankkeista 

uuudessa välilehdessäTilaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden uutiskirje