Ajankohtaista Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudessa

 

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan etsitään ohjelmapäälikköä

Maa- ja metsätalousministeriössä on haettavana ohjelmapäällikön määräaikainen virkasuhde ajalle 1.3.2021-30.6.2024

Ohjelmapäällikön tehtävänä on johtaa ja koordinoida maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. https://mmm.fi/-/hiilesta-kiinni-tutkimus-ja-innovaatio-ohjelma-tukee-ilmastokestavien-maankayttoratkaisujen-tuottamista-mittava-rahoitushaku-nyt-avoinna-1. Tehtäväalue kattaa laajan tutkimusohjelman johtamisen, tutkimushankkeiden fasilitoinnin ja tulosten käytäntöön viemisen. Ohjelmapäällikön tehtävänä on varmistaa, että päätöksenteon tueksi saadaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuehdotuksia ja osallistua aktiivisesti aihepiiristä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden projektiryhmän työhön. Ohjelmapäällikkö vastaa ohjelman väli- ja loppuraportoinnista sekä ohjelman arvioinnin järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu myös ministeriön edustaminen EU:n maaperätutkimukseen liittyvissä työryhmissä.

Lisätietoja: Valtiolle.fi

--------------------------------

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaku avautuu tammikuussa − tule webinaariin kuulemaan lisää

Webinaarissa perjantaina 29.1.2021 klo 9.00-11.00 tietoa Hiilestä kiinni -kehittämishankehausta ja speed dating -verkostoituminen.

Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua hankehaun teemoihin ja hakuprosessiin sekä luoda uusia yhteyksiä alan osaajiin. Webinaarin tavoitteena on tukea hankehakuun osallistumista ja maankäyttösektorin toimijoiden verkostoitumista.

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaussa haetaan toteuttajia käytännönläheisille, tutkimustietoa käytäntöön soveltaville hankkeille, joilla edistetään ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta, monitavoitteisten kosteikkojen perustamista sekä maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hankehaku on osa keväällä 2020 käynnistettyä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastotoimien kokonaisuutta. Toivomme mukaan laajasti alan kehittäjiä ja käytännön toimijoita sekä sidosryhmiä nappaamaan kanssamme yhdessä #hiilestäkiinni.

Lisätietoja webinaarista sekä ilmoittautumislinkki

----------------------------------------

Valtioneuvoston asetus maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja määrärahasta

Valtioneuvosto antoi 7.1.2021 asetuksen maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja määrärahasta. Maa- ja metsätaloutta ja maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimia voidaan asetuksen myötä tukea entistä vahvemmin monipuolisella hanketoiminnalla. Asetus vuosina 2020−2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta astuu voimaan 13.1.2021.

Lue lisää: MMM:n tiedote 7.1.2021

-------------------------------------

Kooste vuodesta 2020: Joulutervehdys sidosryhmille 21.12.2020 


--------------------------------------------

Laki metsityksen tukemisesta voimaan vuoden 2021 alusta

Tasavallan presidentti vahvisti 17.12.2020 vuoden 2021 alusta voimaan tulevan lain metsityksen määräaikaisesta tukemisesta. Yksityiset maanomistajat voivat hakea tukea joutoalueiden metsittämiseen Metsäkeskuksesta maaliskuun 2021 alusta alkaen. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä.

Metsitystukea myönnetään niin sanottujen joutoalueiden, kuten viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsittämiseen. Tällaisia metsitykseen soveltuvia joutoalueita on Suomessa arviolta 120 000 hehtaaria. Erityisesti turvepohjaisten alueiden metsittämisen ilmastohyödyt ovat merkittävät.

Lue lisää: MMM:n tiedote 17.12.2020

-------------------------------------------------

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman usein kysytyt kysymykset 17.11.2020

Katso tästä UKK

-------------------------------------------------

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on avattu 9.11.2020

Haku on avoinna 21.12. klo 16.15 saakka.

Lisätiedot ja hakuohjeet

--------------------------------------------------

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä koskeva asetusehdotus lausunnoilla 16.10.2020-11.11.2020, asetusehdotusta viimeistellään

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin liittyvä asetusehdotus määrittelee säädöspohjan ilmastotoimenpiteiden toteuttamiseen osoitetun määrärahan käytölle. Määrärahalla rahoitettaisiin hankkeita ja toimenpiteitä, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä maa- ja metsätaloudessa sekä muussa maankäytössä, ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja, edistetään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön sopeutumista ilmastonmuutokseen ja edistetään tutkimus- ja muun tiedon käyttöä päätöksenteossa ja käytännön toiminnassa.

Lisätietoja: MMM tiedote 16.10.2020 Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä koskeva asetusehdotus lausunnoille

---------------------------------------------------

9.11.2020 järjestetyn Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman julkistuswebinaarin ohjelma ja materiaali

Klo 12:15  Sisäänkirjautuminen tilaisuuteen, mahdollisuus testata tekniikkaa​

klo 12:30   Tilaisuuden avaus, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, ​maa- ja metsätalousministeriö​

Videotervehdys, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä​

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman esittely, ​tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl, ​
maa- ja metsätalousministeriö​

Askeleet onnistuneeseen hakemukseen, ​Johanna Kohl ja Elina Nikkola, ​maa- ja metsätalousministeriö​

klo 13.45   Hiilestä kiinni speed dating – verkostoidu ja löydä itsellesi kumppani!​

Yhteinen lopetus​

klo 14:45   Tilaisuus päättyy​

Esitysmateriaali

-------------------------------------------------------

Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -webinaari 11.6.2020

Mikä on metsien käytön rooli hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa? Kuinka Suomi hillitsee maankäytön muutoksen ilmastovaikutuksia? Miten maatalouden ja turvemaiden ilmastopäästöjä saadaan vähennettyä?

Suomi on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Maankäyttösektori sitoo merkittävän määrän Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja tarjoaa uusiutuvat vaihtoehdot uusiutumattomille raaka-aineille ja fossiiliselle energialle. Maankäyttösektorin nielujen suuruus on vuositasolla 20-50 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Vuosina 2020-2023 käynnistettävien maankäyttösektorin toimenpiteiden avulla sektorilla edistetään toimenpiteitä, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan maankäyttösektorin hiilinielua ja varastoja sekä vähennetään maankäyttösektorin päästöjä.

Webinaari järjestettiin 11.6.2020 klo 13.00- 15.00.

Tilaisuuden taltiointi on katsottavissa osoitteessa www.mmm.fi/verkkolahetykset

Tilaisuuden esitykset:

Esitys 1: Maankäyttösektorin ilmastoratkaisuilla kohti vuotta 2035 - osastopäällikkö Tuula Packalen, MMM

Esitys 2: Tutkimus vauhdittamassa maankäyttösektorin ilmastoratkaisuja - tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl, MMM

Esitys 3: Hiilineutraali maitoketju: toimenpiteet maankäyttösektorilla - Juha Nousiainen, Valio

Esitys 4: Viljelijän näkökulma ilmastokestävään maatalouteen - maatalousyrittäjä Tony Hydén, Lapinjärven Farmarit -osuuskunta

Esitys 5: Metsähallituksen ilmasto-ohjelma - viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, Metsähallitus 

Menti-kyselyiden tuloksia kick off -webinaarista: