Ajankohtaista Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudessa


Parhaiten pääset seuraamaan maankäyttösektorin ilmastotoimiin liittyviä uutisia tilaamalla itsellesi
Hiilestä kiinni -uutiskirjeen. Uutiskirje ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa.  

  • Lue tuorein uutiskirje (4-2021, 22.9.2021) täältä

Aiemmin julkaistut Hiilestä kiinni -uutiskirjeet:

Tilaa Hiilestä kiinni -uutiskirje osoitteessa https://uutiskirje.mmm.fi

---------

Uudet Hiilestä kiinni -rahoitushaut ovat avoinna 6.10.–4.11. 

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 6. lokakuuta uudet rahoitushaut, joilla rahoitetaan maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimikokonaisuuteen liittyviä tutkimus-, innovaatio- ja kehittämishankkeita. Uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä noin 13 miljoonalla eurolla. Haut ovat avoinna 4.11.2021 asti. Lue lisää tiedotteestamme täältä

Järjestämme maanantaina 7.10. kello 9-10.30 hakujen avauswebinaarin, jossa kerromme hankehauista, haun teemoista ja hakuprosessista. Toivomme tilaisuuteen mukaan laajasti tutkijoita ja muita sidosryhmiä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua mukaan tällä lomakkeella

 

MMM teki rahoituspäätökset kevään Hiilestä kiinni -kehittämishankehaun osalta

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen 38:lle maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvalle Hiilestä kiinni -kehittämishankkeelle. Rahoitusta myönnettiin vuosille 2021–2023 yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä uusien ilmastokestävien toimintatapojen käyttöönotossa.

  • Luettelo rahoitettavista hankkeista on 4.5.2021 annetun tiedotteen liitteenä (mmm.fi)
     

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyi – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan ilmastosuunnitelman, josta tulee osa uuden ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Ehdotuksen suunnitelmaksi laatii MMM:n 16.2.2021 asettama poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä asiaa koskeva selonteko alkuvuodesta 2022.


Joutoalueiden metsitystuen haku avautui

Joutokäytössä olevien, puuttomien alueiden metsittäminen on yksi keino lisätä hiilensidontaa ja vähentää maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa. Joutoalueiden metsittämistä koskeva uusi tukijärjestelmä tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Tukea voi hakea Suomen metsäkeskuksesta 1.3.2021 alkaen. Alkuvaiheessa hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen lomakkeella. Hakemukset kannattaa jättää kuitenkin ensisijaisesti sähköisen hakupalvelun kautta, joka avautuu 23.3.2021. Metsityksen voi aloittaa heti tukipäätöksen jälkeen.


Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatiohankkeille myönnetty rahoitus

MMM myönsi helmikuussa 2021 yhteensä 10,7 miljoonaa euroa kymmenelle Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatiohankkeelle. Myös T&I-hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä käytännön toimijoiden ja yritysten kanssa.

uuudessa välilehdessäTilaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden uutiskirje