Ilmoitus päätöksen antamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö antaa 18.12.2015 seuraavan päätöksen:

Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen vuosille 2016-2021


Valitusaika

Valitusaika päättyy 18.1.2016.

Valitusoikeus ja tarkemmat ohjeet valituksen tekemiselle ilmenevät päätöksestä.


Päätöksen nähtävänäolo

Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä toimitetaan tieto suunnitelmassa tarkoitetun vesistöalueen ja merenrannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka kuuluttaa hyväksymisestä toimialueensa kunnissa sekä ilmoittaa hyväksymisestä riittävällä tavalla sanomalehdissä. Kunnan aluetta koskeva hyväksytty vesistöalueen ja merenrannikon tulvariskien hallintasuunnitelma pidetään nähtävillä kunnassa.

Lisätietoja antaa
vesiylitarkastaja Ville Keskisarja, p. 0295 16 2390, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [ville.keskisarja]


Julkipantu maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla 17.12.2015.

Pidetään nähtävänä 18.1.2016 asti


Päätös: Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen vuosille 2016 - 2021

Muistio tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2016 - 2021

Valitusosoitus

Tulvariskien hallintasuunnitelmat