Ilmoitus päätöksen antamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö antaa 16.12.2021 seuraavan päätöksen:

Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen vuosille 2022-2027


Valitusaika

Valitusoikeus ja tarkemmat ohjeet valituksen tekemiselle ilmenevät päätöksestä.


Päätöksen nähtävänäolo

Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä toimitetaan tieto suunnitelmassa tarkoitetun vesistöalueen ja merenrannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka kuuluttaa hyväksymisestä toimialueensa kunnissa.

Lisätietoja antaa
Neuvotteleva virkamies Lauri Ahopelto, p. 029 516 2094, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi (lauri.ahopelto)


Julkipantu maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla 17.12.2021


Päätös: Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen vuosille 2022 - 2027
Sähköisen allekirjoituksen kansilehti

Muistio tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2022 - 2027

Valitusosoitus

Tulvariskien hallintasuunnitelmat