FI SV EN

Maaseudun hanketuet

Maaseudun kehittämishankkeita toteutetaan osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020. Kehittämishankkeilla pyritään parantamaan maaseudun toimintaympäristöä niin asukkaiden kuin yrittäjien näkökulmasta.

Maaseudun kehittämishankkeiden tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja, uudistaa maaseudun elinkeinoja, lisätä osaamista ja yhteistyötä sekä kehittää maaseutua asuinympäristönä. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisinä, valtakunnallisina tai osittain myös kansainvälisinä.

Maaseudun elinvoimaisuus ja toimintaympäristö

Maaseudun elinvoimaisuutta lisätään erilaisin yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä vahvistavin ja infrastruktuuria parantavin hankkein. Maaseudulla palvelut ja niiden saavutettavuus vaativat paljon työtä, yhteistyötä ja innovaatioita. Tietoliikenneyhteyksiä parantamalla lisätään maaseudun yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja maaseudun asukkaiden viihtymistä. Vapaa-aikaan liittyvillä toimilla ja kulttuurihankkeilla lisätään mm. nuorten toimintamahdollisuuksia ja aktiivisuutta. Myös ikääntyvien palveluihin ja elämänlaatuun voidaan hakea ratkaisuja hanketoimien avulla.

Osaaminen, uudistuminen ja innovaatiot

Maaseudun yrittäjien osaamista ja yhteistyötä lisätään mm. koulutus- ja elinkeinojen kehittämistoimin. Tarkoituksena on lisätä toimijoiden yhteistyötä yli toimialojen, rikkoa raja-aitoja, luoda uutta ja vahvistaa mm. maaseudun palveluja ja yritystoiminnan kilpailukykyä. Maaseudun elinkeinoja uudistavissa hankkeissa toimialaa ei ole rajoitettu, mutta hankkeessa tulee olla aina vähintään kaksi aktiivista yritystä.

Kehittämishankkeen tavoitteena voi olla yritysten toiminnan, tuotteiden, teknologian tai prosessien kehitys ja niihin liittyvän osaamisen lisääminen. Tavoitteena on edistää myös lähiruokaa ja tuottajien yhteistyötä toimialallaan. Erityisesti pyritään tukemaan uusien biotalouden yritysten kehitystä.

Myös maaseudun yrittäjien ja asukkaiden ympäristöosaamista ja energiatehokkuuteen liittyvää tietoa pyritään lisäämään. Samalla kehitetään niihin liittyviä innovaatioita.

Tutustu tarkemmin

Maaseutu.fi - jotta voisimme hyvin
Mavi.fi: Maaseudun hanketuet
Maaseutu.fi: Käytännön oivalluksia

 

päivitetty 30.11.2017

Lisätietoja

Marianne Selkäinaho, maaseutuylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162218