Silakan PFAS-pitoisuudet vaihtelevat – kalan syömistä suositellaan 2-3 kertaa viikossa lajeja vaihdellen

22.4.2024 12.43
MMM
Troolari nostaa silakkaa merellä
Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että silakassa on havaittu perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS-yhdisteiden) pitoisuuksia, jotka vaativat tarkempaa seurantaa. Kotimaisten kalojen vierasainepitoisuudet ovat pääosin kuitenkin edelleen selvästi alle raja-arvojen.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointia ja niihin varautumista vahvistetaan MMM:n hallinnonalalla

22.4.2024 9.55
MMM
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien aktiivista ennakointia, ehkäisyä ja hallintaa. MMM:n hallinnonalalla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista kehitetään monipuolisesti osana maa- ja metsätalouden, vesitalouden, maaseudun kehittämisen sekä kala-, riista- ja porotalouden toimia. Uudistettu toimintaohjelma toteuttaa osaltaan Kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa vuoteen 2030.

Maataloustuottaja, neuvottele korkotukilainojen eräpäivän siirrosta pankissasi

19.4.2024 12.59
MMM
Lainojen maksuaikataulut ovat luoton myöntäjän ja luotonsaajan välinen sopimusasia. Muutoksista aikatauluihin tulee jokaisen luotonsaajan neuvotella oman pankkinsa kanssa.

Lohen tieteellinen kalastus EU:n kalastuskomitean arvioitavaksi – vapaa-ajankalastajien osallistuminen ei mahdollista

19.4.2024 12.25
MMM
Euroopan komissio on ilmoittanut, että vapaa-ajankalastajien tieteelliselle kalastukselle ei ole oikeudellista perustaa. Suomen suunnitelma kaupallisten kalastajien tieteellisestä kalastuksesta siirtyi EU:n kalastuskomitean arvioitavaksi.

Maatalouden ja maaseudun tuet vastaavat suomalaisten huoliin

18.4.2024 10.07
MMM

Riittääkö ruoka? Toimiiko netti? Säilyykö luonto? Näihin arkipäivän huoliin vastataan maatalouden ja maaseudun rahoituksella. Ruoantuotantoa ja maaseudun kehittämistä tuettiin viime vuonna Suomessa 1,8 miljardilla eurolla.

Maatalouspolitiikan uusi kausi, uudet numerot

18.4.2024 8.47
MMM

Maatalousekonomisti Antti Unnaslahti pohtii blogissaan maatalouden ja siihen liittyvien ympäristökysymysten tärkeyttä.


Luonto on puolellamme

17.4.2024 15.41
MMM

Luonnon ja ihmisen hyvinvointi ovat ruokajärjestelmämme kestävyyden ytimessä. Vain kestävä maatalous turvaa luonnon toiminnot ja ravitsemusturvan. Lue lisää Liisa Pietolan ajatuksista Keskustelua ruokajärjestelmästä -blogista. 

Maatalouden imago on hyvä

15.4.2024 13.11
MMM

Atrian Jukka Saarenpää toteaa blogissaan, että maatalous Suomessa lienee tällä hetkellä imagoltaan paremmassa tilanteessa kuin koskaan ainakaan 1970-luvun jälkeen. Lue blogista Saarenpään perustelut väitteelle.

Blogit

Maatalouspolitiikan uusi kausi, uudet numerot 

Antti Unnaslahti
18.4.2024 8.23
MMM

Luonto on puolellamme

12.4.2024 13.10
MMM

Maatalouden imago on hyvä

12.4.2024 11.44
MMM

Katso myös

Maaseudun kehittäminen

Elinvoimainen maaseutu on Suomen valtti. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Taloudellisen kasvun aikaansaaminen edellyttää uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia kuvaa metsäalan keskeiset tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonala

Hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Tutustu hallinnonalaan

Ministeri

Sari Essayah
Sari Essayah
Maa- ja metsätalousministeri