Muutoksia tuotantosidonnaisiin EU:n eläinpalkkioihin vuonna 2022

27.1.2022 13.44
MMM
Tuotantosidonnaisiin EU:n eläinpalkkioihin joudutaan EU-lähtökohdista tekemään tälle vuodelle eräitä muutoksia, jotka vaikuttavat palkkioiden hakemiseen ja määräytymisperusteisiin. Kansallisten eläinperusteisten tukien ja EU-osarahoitteisten ohjelmaperusteisten eläinkorvausten haku jatkuu entiseen tapaan, eikä tällä ole vaikutusta niiden tukien määräytymisperusteisiin.

Suomalaiselle siipikarjanlihalle vientilupa Etelä-Koreaan

21.1.2022 11.58
MMM
Etelä-Korea on hyväksynyt siipikarjanlihan tuonnin Suomesta. Suomi ja Etelä-Korea ovat sopineet viennin ehdoista ja viennissä käytettävästä eläinterveystodistuksesta. Etelä-Korea on tänään ilmoittanut, että vienti Etelä-Korean viranomaisten hyväksymistä vientilaitoksista voi alkaa välittömästi. Nyt saatu siipikarjanlihan vientilupa koskee myös erilaisia elintarvikkeeksi soveltuvia ruhon osia kuten varpaita ja kivipiiraa.

Evo-työryhmä kuuli alueellisten toimijoiden ajatuksia kehittämismahdollisuuksista

20.1.2022 13.50
MMM
Kuva: Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsätalouden koulutusvastuu
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.11.2021 työryhmän kehittämään Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä.

Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus-ja kehittämishankkeiden hankehaku vuodelle 2023 on avattu

20.1.2022 12.06
MMM
Maaatilatalouden kehittämisrahasto Makera rahoittaa ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamiseen tarvittavaa tietoa. Jaettava summa on viime vuosina ollut noin 3,8 miljoonaa euroa ja sillä on rahoitettu vuosittain noin 17 uutta hanketta.

Hallitus vahvisti vuoden 2022 keskeiset kansalliset maataloustuet

27.1.2022 14.01
MMM
Hallitus päätti tänään 27. tammikuuta maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista vuodelle 2022. Valtioneuvoston asetuksilla vahvistettu kansallisten tukien kokonaisuus muodostuu pohjoisesta tuesta, Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta.

Asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä voimaan

24.1.2022 10.28
MMM
Vuoden alussa voimaan tullutta eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevaa lakia (1069/2021) täydentävä asetus tulee voimaan 24. tammikuuta. Asetuksella tarkennetaan tiettyjä kansallisia toimenpiteitä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin osalta, sekä käytetään sitä kansallista liikkumavaraa jonka uusi EU –lainsäädäntö mahdollistaa.

EU-ministerit keskustelivat maataloustuotteiden markkinoiden ja kansainvälisen kaupan tilanteesta – Ranska esitteli ohjelmansa

18.1.2022 11.24
EU:n maatalousministerit kokoontuivat 17. tammikuuta Brysselissä. Ministerit kuulivat Ranskan kesäkuun 2022 loppuun jatkuvan puheenjohtajakauden ohjelmasta, sekä keskustelivat maataloustuotteiden markkinoiden ja kansainvälisen kaupan tilanteesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ilmastokysymyksiä, keskustelua kiertotaloudesta ja huolta alkutuotannon kannattavuudesta – oppeja kierrokselta ELY-keskuksissa

17.1.2022 18.27

ELY-keskusten panos on todella tärkeä MMM:n strategian toimeenpanossa, tulosten ja tavoitteiden saavuttamisessa. Kaikki 15 ELY-keskusta kehittävät maaseutua ja hoitavat maa- ja elintarviketalouden tehtäviä, kirjoittaa Sanna Sihvola. 

Katso myös

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 avulla jatketaan maaseudun kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi. Sellaiseksi, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa