Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämisestä keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

17.5.2024 8.34
MMM YM
Aurinkoinen sekametsä ja metsätie
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ovat kutsuneet koolle hiilimarkkinatoimijoiden pyöreän pöydän. Tänään perjantaina järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toiminnan edistämisestä etenkin maa- ja metsätalouden aloilla.

Valkoposkihanhen ja merimetson siirtämistä riistalajeiksi alkaa valmistella työryhmä

16.5.2024 14.08
MMM
Poikkihallinnolliset työ- ja seurantaryhmät aloittavat työnsä 16.5.2024 alkaen.

Suomen kuivuusriskien hallinnan suuntaviivat lausunnoille

15.5.2024 13.46
MMM
Suomen kuivuusriskien hallintaa kehitetään kokonaisvaltaisesti kuivuuden yhteiskunnallisten vaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet määritellään kansallisissa suuntaviivoissa, joita koskeva lausuntokierros on käynnissä 11.6.2024 saakka.

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön historian suurimmat juoksutukset alkavat

13.5.2024 15.30
MMM
Kuvituskuva. Imatrankosken voimalaitoksen ohijuoksutus. Kuva: Ilkka Elo/POKELY
Saimaan juoksutus nostetaan 13.5.2024 alkaen tasolle, jossa se ei ole koskaan aiemmin ollut Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön aikana. Lisäjuoksutuksella pienennetään Saimaan vedenpinnan nousua tulvasta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Mistä rahoitusta ja tukea elintarvikevientiin -tilaisuuden tallenne katsottavissa

13.5.2024 15.21
MMM
Maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö ja Business Finland järjestivät 23. huhtikuuta tilaisuuden, jossa puhuttiin elintarvikealalle kohdennetuista vienninedistämisen rahoituksista ja palveluista.

Kolmas YK:n kasvinterveyspäivä korostaa terveiden kasvien merkitystä

10.5.2024 11.41
MMM
YK:n kolmas kasvinterveyspäivä muistuttaa meitä kasvinterveyden tärkeydestä. Suomen tilanne on edelleen hyvä, vaikka globaalit uhkat lisääntyvät.

Kestävän lihantuotannon kriteerit kartoitettu – Suomi kansainvälisesti etunenässä

8.5.2024 15.38
MMM
Lihan kestävyyskriteerityöryhmän loppuraportti on valmistunut. Työryhmä kartoitti lihan kestävyyttä kuvaavia kriteereitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, tuotteiden markkinoinnissa ja elintarvikkeiden viennin edistämisessä.

8 tehtävää Suomen ruokaekosysteemille

8.5.2024 14.38
MMM

Suomalaisen ruokatuotannon kasvattaminen onnistuu, kun viennin tuloksellisuutta lisätään. Se varmistaa myös kotimaisen ruoan ja elintarviketeollisuuden tulevaisuuden. Lue blogikirjoituksesta Janne Saarikon esittelemät kahdeksan konkreettista toimenpidettä ruokatuotannon kasvattamiseksi.

Blogit

8 tehtävää Suomen ruokaekosysteemille

Janne Saarikko
8.5.2024 13.34
MMM

Maatalouspolitiikan uusi kausi, uudet numerot 

Antti Unnaslahti
18.4.2024 8.23
MMM

Tapahtumia

Thu May 23 10:00:00 EEST 2024–Thu May 23 12:00:00 EEST 2024
Tue Jun 04 12:00:00 EEST 2024–Tue Jun 04 14:00:00 EEST 2024
Tue Jun 04 12:00:00 EEST 2024–Tue Jun 04 16:00:00 EEST 2024
Katso kaikki tapahtumat

Ministeriö valtioneuvostossa

Katso myös

Maaseudun kehittäminen

Elinvoimainen maaseutu on Suomen valtti. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Taloudellisen kasvun aikaansaaminen edellyttää uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia kuvaa metsäalan keskeiset tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonala

Hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Tutustu hallinnonalaan

Ministeri

Sari Essayah
Sari Essayah
Maa- ja metsätalousministeri