Hiilestä kiinni -vaikuttavuuskiihdyttämö

Helmikuussa käynnistyvän vaikuttavuuskiihdyttämö-ohjelman tarkoituksena on tukea maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudessa mukana olleiden Hiilestä kiinni -hankkeiden tulosten jakamista mahdollisimman laajalle ja auttaa hankkeiden jatkoaskelien suunnittelussa. Vaikuttavuuskiihdyttämön toteuttavat maa- ja metsätalousministeriö yhdessä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan kanssa.

Mikä on vaikuttavuuskiihdyttämön tarkoitus?

Maankäyttösektorin ilmastotoimien Hiilestä kiinni -hankkeissa on tehty ansiokasta työtä, ja tulosten levittämisestä laajemmalle hyötyisivät useat tahot. Vaikuttavuuskiihdyttämön tarkoituksena on edistää hankkeiden tulosten ja tuotosten skaalautumista.

Hankkeiden skaalautumisella tarkoitetaan esimerkiksi:

  • syntyneen ratkaisun kasvamista, jatkamista tai vakiinnuttamista

  • ratkaisun toistamista: esimerkiksi kunnassa A toteutettu ratkaisu viedään kuntiin B ja C

  • ratkaisun osien skaalaamista: esimerkiksi hankkeen aikana syntynyttä tulosta sovelletaan uudessa yhteydessä

  • toimintaympäristön muutosta: tuloksilla tai ratkaisulla voidaan muuttaa toimintaympäristöä, toimintatapoja tai asenneilmapiiriä rajatuissa kohderyhmissä. 

 Mitä kiihdyttömöön osallistuvat saavat?

  • Osallistujien tarpeen mukaan räätälöityä tukea tuotosten muotoiluun ja kiteyttämiseen, vaikutusten arvioimiseen, markkinakartoitukseen, kaupallistamiseen tai uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseen sekä sitouttamiseen.

  • Osallistujat vuorovaikuttavat keskenään ja saavat mahdollisuuden jatkohankkeiden yhteissuunnitteluun.

  • Näkyvyyttä tuloksille

  • Lisää tietoa maankäyttösektorin ilmastotyöstä, uusista rahoituksista, palvelumuotoilusta ja kokeilutoiminnasta.

Kuka voi osallistua ja mitä osallistuminen vaatii?

Kiihdyttömö-ohjelmaan osallistuminen on maksutonta ja ohjelmissa työskennellään oman hankeidean eteenpäin viemiseksi. Ohjelma sisältää kaikille avoimia tilaisuuksia sekä tiimikohtaista sparrausta. Avoimiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki Hiilestä kiinni -hankkeet, ja kiihdyttämöön valitaan kiinnostuksensa ilmoittaneiden joukosta mukaan 5–7 tiimiä.

Kiihdyttämöön voivat osallistua kaikki tutkimushankkeissa mukana olleet. Yksittäisestä hankkeesta voi olla mukana useampi tiimi, jos hanke on tuottanut useamman skaalattavan tuloksen. Tiimi nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön sekä muut mukaan kutsuttavat tiiminjäsenet. Kiihdyttämöön voi hakea aluksi myös yksi hakija, jonka aikomuksen on kasata ympärilleen tuloksen levittämiseen keskittyvä ryhmä.

Pyydämme kaikkia tutkimushankkeisiin osallistuneita vastaamaan kyselyyn, jotta ohjelman sisältö voidaan suunnitella osallistujien tarpeiden perustella ja edistää myös niiden hankkeiden tuloksia, jotka eivät ole kiinnostuneita kiihdyttämöön osallistumisesta. Kyselyn lopussa voitte ilmoittaa kiinnostuksen kiihdyttömöön osallistumisesta. Vahvistamme valinnat 7.2. mennessä.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Alustava aikataulu ja teemat

ke 14.2.2024 (Teams) kello 9−10: Vaikuttavuuskiihdyttämön avaus ja info

to 12.3.2024 (Teams) kello 9−11: Skaalaustrategia ja hankkeen skaalattava tuotos

Työpajassa tutustutaan ohjelmaan valittuihin tiimeihin ja tarkennetaan, millaisia tuotoksia aiemmista hankkeista on saatu ja keitä ne hyödyttävät. Tapaamisessa aloitetaan skaalaustoimenpiteiden suunnittelu. Ohjelmaan valitut täydentävät skaalausstrategiaa ja skaalaamisen työkirjaa vaihe vaiheelta ohjelman ajan valmiiden työpohjien tukemana.

Ohjelman läsnäpäivät:

Ohjelman läsnäpäivät koostuvat kaikille avoimista osuuksista, jotka sisältävät asiantuntijapuheenvuoroja. Lisäksi ohjelmaan osallistuville on aikaa oman hankkeen parissa sekä muiden ohjelman osallistujien kesken ministeriön, Motivan ja ohjelmaan kutsuttujen asiantuntijoiden tukemana.

to 25.4. kello 10−14.30 (Helsinki): Vaikuttavuuden polut, säätely ja katsaus toimintaympäristöön

to 16.5. kello 10−14.30 (Helsinki): Kumppanuudet, kyvykkyydet, tuotosten validointi kokeilujen keinoin

to 6.6. kello 10−14.30 (Helsinki): Rahoitusvaihtoehdot, jatkohankkeiden yhteissuunnittelu, tuotosten kiteyttäminen ja esittely eri kohderyhmille

to 26.9. 9−11 (Teams) Ohjelman showcase, jossa osallistujat esittelevät hankeensa tuotoksia yleisölle

Lisätietoja:

Mikko Pohjola
ohjelmapäällikkö, Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
maa- ja metsätalousministeriö
029 516 2233
mikko.pohjola@gov.fi