Ilmasto- ja ympäristöviisaat lajikkeet nurmituotantoon: Genomityökalut käyttöön timotein ja ruokonadan jalostuksessa (GENONUMRI)

Hakijat: Boreal Kasvinjalostus Oy, Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Outi Manninen (Boreal Kasvinjalostus Oy)
Kokonaisrahoitus: 282 000 €
Hankeaika: 1.1.2021-31.3.2024

Nurmiviljelyn ja maidon- sekä naudanlihantuotannon ilmasto- ja ympäristöpäästöjä voidaan alentaa viljelemällä nurmilajikkeita, jotka tuottavat suuremman kuiva-ainesadon ja joiden sulavuus on entistä parempi. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset genomitietoon perustuviin jalostusohjelmiin timoteilla ja ruokonadalla. Timoteitutkimus keskittyy kehittämään genomisia arvosteluja timoteille; nämä mahdollistavat genomivalintaohjelman käyttöönottoon timotein lajikejalostuksessa. Genomivalinnalla timotein geneettinen edistyminen vähintään kolminkertaistuu ja lajikekehitysprosessi lyhenee yli 20 vuodesta alle 10 vuoteen. Ruokonadalla pyritään nopeuttamaan maittavuuden ja sulavuuden jalostusta. Nykylajikkeilla ruokonadan osuutta nurmessa ei voida lisätä, koska sulavuus ja maittavuus eivät ole timotein tasolla. Osuuden lisääminen olisi kuitenkin perusteltua suuremman satopotentiaalin (erityisesti 2. ja 3. niitto), paremman hiilensidonnan ja kuivuudenkestävyyden vuoksi.

Tutkimusmateriaalina käytetään timotein jalostusmateriaalia, joka on jo valmiiksi arvioitu sadontuottokyvyn ja sulavuuden suhteen. Timoteit genotyypitetään osittaiseen sekvensointiin perustuvalla menetelmällä, jossa datan käsittelymenetelmät ovat tärkeässä roolissa. Timoteille kehitetään genominen arvostelumalli, joka validoidaan.

Ruokonadalla kokeillaan uudenlaista sulavuuteen ja maittavuuteen liittyvää fenotyypitystä, sekä kehitetään uusi genotyypitysmenetelmä. Tavoitteena on ymmärtää ominaisuuksien periytymistä sekä pyrkiä löytämään ominaisuuksiin liittyviä geenimerkkejä.

Tavoitteena olevat parannukset satoon (10%) ja sulavuuteen (5%) lisäävät maidontuotannon kannattavuutta ja samanaikaisesti tuovat vähennyksiä sekä metaanipäästöihin että typen huuhtoutumiseen