Lajikohtaiset strategiat ja ohjelmat

Suomen eliölajien uhanalaisuusluokituksen (2010) mukaan vaelluskaloista meritaimen ja järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi ja vaellussiika, ankerias sekä taimenen sisävesikannat napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaisiksi. Kalalajien säilymisen turvaamiseksi on laadittu strategioita ja ohjelmia.

Euroopan unionin luonnonsuojelusäädös luontodirektiivi edellyttää lajien ja niiden elinympäristöjen suojelua. Suomi on allekirjoittanut biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (Rion sopimus), jolla sitoudutaan muun muassa kehittämään kalakantojen monimuotoisuuden suojelua ja kestävän käytön strategioita.

Lajikohtaisten strategioiden ja ohjelmien pohjana on luonnonvarakeskuksen tuottama tieto Suomen luonnonvaraisista kalavaroista.

Muualla palvelussamme         

Muualla verkossa

Saimaan lohikalojen kestävä kalastus
Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat

Lisätietoja

Jouni Tammi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162313