MATO-ohjelman ohjausryhmä

Ohjausryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.

  • Eero Pehkonen, puheenjohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö
  • Marja-Liisa Tapio-Biström, varapuheenjohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö
  • Tarja Haaranen, Ympäristöministeriö (sijaisena Sonja Pyykkönen)
  • Tapio Heikkilä, Ympäristöministeriö
  • Laura Höijer, Ympäristöministeriö
  • Mikko Kuussaari, sihteeri, Suomen ympäristökeskus
  • Sanna Marttinen, Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET
  • Elina Nikkola, Maa- ja metsätalousministeriö
  • Sini Wallenius, Maa- ja metsätalousministeriö