Maaseutu

Maaseutupolitiikka, maaseudun kehittäminen, kehittyvät elinkeinot, kilpailukykyiset yritykset, hyvinvoivat ihmiset ja puhdas ympäristö.

 • Maaseudun kehittämisyksikkö »

  Maaseudun kehittämisyksikön tehtävänä on edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja uudistumista, yritystoiminnan taloudellisia edellytyksiä ja kilpailukykyä, paikallista omaehtoista toimintaa sekä ympäristön hoitoa EU-osarahoitteisen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä ja kansallisilla toimilla.

 • Maaseudun kehittäminen »

  Maaseudun kehittäminen tähtää siihen, että maaseudulla on hyvät edellytykset monenlaiselle yritystoiminnalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle.

 • Maaseutupolitiikka »

  Maaseutupolitiikan tavoitteena on voimavarojaan hyödyntävä ja hyvinvoiva maaseutu. Maaseutupolitiikkaa toteuttaa maaseutupolitiikan neuvosto (MANE).

 • EU:n yhteinen maatalouspolitiikka 2023-2027 »

  EU:n yhteisen maatalouspolitiikan 2023-2027 avulla kehitetään maaseutua ja maataloutta.

 • Maaseutuvaikutusten arviointi »

  Maaseutuvaikutusten arvioinnin tarkoituksena on parantaa päätöksenteon laatua.

 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 »

  Ma​nner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 eli maaseutuohjelma on ​on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka.

 • Leader »

  Suomen Leader-ryhmät auttavat ihmisten kokoisten ideoiden toteuttamisessa.

 • Yrittäjyys maaseudulla »

  Maaseudulla toimii yli 40 % Suomen yrityksistä. Monipuolinen ja uudistuva yrittäjyys luo perustaa maaseudun elinvoimaisuudelle ja kehittymiselle.

 • Maaseudun kehittämishankkeet »

  Maaseudun kehittämishankkeilla pyritään parantamaan maaseudun toimintaympäristöä niin asukkaiden kuin yrittäjien näkökulmasta.

 • Maaseudun innovaatiot »

  Maa- ja metsätalousministeriö etsii ja rahoittaa vuosittain joukon maa- ja metsätalouden innovatiivisia hankkeita.

 • Maatalouden ympäristötyö »

  Maatalouden ympäristötyö on pitkäjänteistä työtä vesien, ilmaston, maaperän ja monimuotoisuuden hyväksi.

 • Luonnonhaittakorvaukset »

  Luonnonhaittakorvaukset tasoittavat viljelystä aiheutuvia kustannuseroja Euroopan muihin tuotantoalueisiin verrattuna.

 • Maatalouden kilpailukyky »

  Maatalouden kilpailukyky muodostuu hintasuhteista, kannattavuudesta ja tuottavuudesta ja heijastuu esimerkiksi tuotteiden yksikkökustannustasoon.

 • Saaristopolitiikka »

  Saaristopolitiikka on Suomen vanhimpia aluepolitiikan osia.