Puun käyttö

Puun käytöllä paino- ja kirjoituspapereiden ja pakkausten valmistuksessa, rakennus- ja sisustusmateriaalina ja energiantuotannossa on Suomessa pitkät perinteet. Lisäksi puuta hyödynnetään nykyään monien muidenkin arkipäiväisten tuotteiden, kuten kosmetiikan, lääkkeiden ja elintarvikkeiden valmistuksessa. Uutta ovat esimerkiksi puu- ja muovikomposiitit sekä erilaiset biokemikaalit ja biopolymeerit kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Puusta peräisin olevia ainesosia voidaan nykyteknologioilla käyttää esimerkiksi vaatteiden, muovien, asfaltin tai eläinten rehun valmistuksessa. Vastaavasti puun jalostuksen ja metsänhoidon sivuvirroista voidaan valmistaa nestemäisiä biopolttoaineita, joilla korvataan fossiilista öljyä liikenteessä.

Puun yksi merkittävimmistä eduista fossiilisiin raaka-aineisiin verrattuna on puun uusiutuvuus. Uusiutuvista biomassoista valmistettujen tuotteiden kasvihuonekaasupäästöt ja hiilijalanjälki ovat pääsääntöisesti pienemmät kuin vastaavien uusiutumattomista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden.

Tavoitteena on lisätä puun käyttöä monipuolisesti eri käyttökohteissa

Puun käytön lisääminen eri käyttökohteissa on asetettu tavoitteeksi useissa eri strategioissa, kuten esimerkiksi Kansallisessa metsästrategiassa 2025, Suomen biotalousstrategiassa ja kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Myös pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu tavoitteeksi puun käytön monipuolistaminen ja lisääminen sekä jalostusarvon kasvattaminen. Yksi hallituksen kärkihankkeista on "Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä".

Muualla verkossa
Uusien metsätuotteiden kirjo hämmästyttää (Forest.fi, 2018)
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto (Suomen metsäyhdistys)
Vihreä biotalous  - julkaisu (Luonnonvarakeskus, 2016)
Metsäsektorin suhdannetiedote 2018 (Luonnonvarakeskus, 2018) 
Hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen toteutus
Metsäalan strategisen ohjelman loppuraportti (TEM, 2015)

Biotalousstrategia, Muovitiekartta, Energia- ja ilmastostrategia

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350