Puun käyttö

Puun käytöllä paino- ja kirjoituspapereiden ja pakkausten valmistuksessa, rakennus- ja sisustusmateriaalina sekä energiantuotannossa on Suomessa pitkät perinteet. Lisäksi puuta hyödynnetään nykyään monien muidenkin arkipäiväisten tuotteiden, kuten kosmetiikan, lääkkeiden ja elintarvikkeiden valmistuksessa. Uutta ovat esimerkiksi puu- ja muovikomposiitit sekä erilaiset biokemikaalit ja biopolymeerit kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Puusta peräisin olevia ainesosia voidaan nykyteknologioilla käyttää esimerkiksi vaatteiden, muovien, asfaltin, eläinten rehun ja liikennebiopolttoaineiden valmistuksessa.

Puun yksi merkittävimmistä eduista fossiilisiin raaka-aineisiin verrattuna on puun uusiutuvuus. Uusiutuvista biomassoista valmistettujen tuotteiden kasvihuonekaasupäästöt ja hiilijalanjälki ovat pääsääntöisesti pienemmät kuin vastaavien uusiutumattomista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden.

Tavoitteena on lisätä puun käyttöä monipuolisesti eri käyttökohteissa

Puun käytön lisääminen eri käyttökohteissa on asetettu tavoitteeksi useissa eri strategioissa, kuten esimerkiksi Kansallisessa metsästrategiassa ja biotalousstrategiassa. Tavoitteena on mm. edistää korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden tutkimusta ja tuotekehitystä.

Muualla palvelussamme

Hakkuut ja metsänhoito Suomessa -infokuvia
Metsien taloudellinen merkitys Suomessa -infokuvia
Kiertotalous: Metsät ja puu kiertotaloudessa

Muualla verkossa

Uusien metsätuotteiden kirjo hämmästyttää (Forest.fi)
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto (Suomen metsäyhdistys)
Vihreä biotalous -julkaisu (Luonnonvarakeskus, 2016)

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite: