Lomakkeet ja ohjeet

Tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakeminen

Perehdy huolellisesti hakemuksen täyttöohjeisiin sekä maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisiin ehtoihin ja ohjeisiin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet

Jord- och skogsbruksministeriets standardvillkoren för forsknings, utvecklings- och innovationsverksamhet 

Nämä ehdot koskevat vuoden 2024 aikana tai sen jälkeen Makerasta rahoitusta hakeneita TKI-hankkeita. Aikaisempia hankkeita koskevat ensimmäisenä olevat ehdot ja ohjeet

Tekninen loppuraportti (Liite 2)

Maksatus ja laskut

Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitukset