Lomakkeet ja ohjeet

Tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakeminen

​Makeran jatkorahoitushakemuksen ohje löytyy maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet 2019 kohdasta 1.2. Hakemus toimitetaan lokakuun loppuun mennessä ensisijaisesti sähköisesti MMM:n kirjaamoon osoitteseen kirjaamo@mmm.fi, tai postitse osoitteeseen PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Huom!  Käytä tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakemiseen maa- ja metsätalousministeriön verkkoasiointia.

Perehdy hakemuksen täyttöohjeisiin, jotka ovat hakemuslomakkeen lopussa. Erillisenä tiedostona on ohje hakemuslomakkeen teknistä toiminnoista (sisältäen mm. linkin, josta saa Adoben Reader-ohjelman)

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet

Maksatus ja laskut

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) avustuksissa käytetään vain maksatushakemusta (lomake 501020). Muut hankkeet käyttävät laskutusta (ks. edellä maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet)

Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitukset

Huomaathan, että...

ministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hakulomake on pdf -muodossa, joka suositellaan täytettäväksi Adobe Reader – ohjelmalla. Jos sinulla ei ole tätä ohjelmaa, saat sen ilmaiseksi osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/

Kun avaat lomakkeen, tietokoneesi voi esittää kysymyksen, onko tiedosto luotettavasta lähteestä. Hyväksy, että lähde on luotettava, sillä muuten voi tulla ongelmia lomakkeen täyttämisessä. Jos tiedoston avaamisvaiheessa tulee yläpalkkiin ilmoitus keltaisella pohjalla ”Java Script on tällä hetkellä poistettu käytöstä, mutta tässä asiakirjassa sitä käytetään joihinkin toimintoihin. Java Scriprtin ottaminen käyttöön voi johtaa mahdollisiin tietoturvaongelmiin”, valitse sen palkin oikean reunan asetuksista ”Ota Java Script tässä asiakirjassa vain kerran käyttöön”. Sen jälkeen pitäisi tulla ilmoitus lomakkeen laskentakaavioista ja samalla ilmoituspohja muuttuu violetiksi. Tämän jälkeen voit täyttää ja tallentaa lomakkeen.

Lisätietoja