Lomakkeet ja ohjeet

Tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakeminen

Tutkimus- ja kehittämismäärärahaa (uudet ja jatkohakemukset) haetaan maa- ja metsätalousministeriön verkkoasioinnin kautta.

Perehdy huolellisesti hakemuksen täyttöohjeisiin sekä maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisiin ehtoihin ja ohjeisiin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet

             Tekninen loppuraportti (Liite 2)

Maksatus ja laskut

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) avustuksissa käytetään vain maksatushakemusta (lomake 501020). Muut hankkeet käyttävät laskutusta (ks. edellä maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet).

Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitukset

Lisätietoja

Päivi Ahvonen, asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö 0295162489