Maa- ja metsätalousministeriön avustukset kalastusmatkailuun

Maa- ja metsätalousministeriö avaa pienen erityisavustushaun kalastusmatkailun kehittämisohjelman toimeenpanoa edistävien hankkeiden ja toimenpiteiden suunnitteluun ja pienimuotoisiin pilottihankkeisiin. Määrärahaa on haettavissa yhteensä 230 000 euroa ja myönnetty avustus on käytettävä kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana.

Avustusten hakuaika alkaa 21.5.2024. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa hakemuksia vastaan 14.6.2024 kello 16.15 saakka.

Erityisavustuksia myönnetään pääasiassa hankkeisiin tai niiden suunnitteluun, joissa vaikutusalueena on useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialue. Usean vuoden hankkeiden osalta Maa- ja metsätalousministeriö ei sitoudu jatkorahoitukseen, vaan hankkeen jatkorahoitus tulee hakea muista määrärahoista.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:
•    käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
•    valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
•    tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
•    sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Hakemus tulee tehdä lomakkeella, jonka liitteeksi tulee toimittaa tarkempi hankesuunnitelma. Omarahoitusosuus katsotaan hankkeen eduksi.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisesti maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon (PL 30, 00023 Valtioneuvosto / kirjaamo.mmm@gov.fi) viimeistään 14.6.2024 kello 16.15.

Avustuspäätökset tehdään valtionavustuslain (688/2001) perusteella. Myönteisen avustuspäätöksen saaneen tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti.

Kalastusmatkailun kehittämisohjelma 2024–2034

Lisätietoja

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162404   Sähköpostiosoite: