Riistaruokinnan aiheuttamat ympäristöterveysriskit maatalouselinympäristöissä

Hakijat: Luonnonvarakeskus Luke ja Ruokavirasto
Vastuututkija: Markus Melin (Luke)
Kokonaisrahoitus: 320 000 €
Hankeaika:1.1.2024-31.3.2026

Viime vuosina riistaruokinnan vaikutuksista, hyödyistä suhteessa haittoihin, on käyty keskustelua niin julkisuudessa kuin sidosryhmien kesken, mutta tutkittu tieto Suomen olosuhteissa puuttuu käytännössä kokonaan. 

Riistaruokinta luokitellaan tyypillisesti houkutteluruokintaan ja riistanhoidolliseen tukiruokintaan. Houkutteluruokinta pyrkii metsästyksen tehostamiseen houkuttelemalla kohdelajeja sopiviin paikkoihin ammuttavaksi sekä houkuttelemalla vahinkoa aiheuttavat lajit pois potentiaalisista vahinkokohteiden (esim. viljelykset) läheltä. Tukiruokinnalla pyritään puolestaan voimistamaan riistakantoja saalismäärien lisäämiseksi vähentämällä kuolleisuutta sekä parantamalla yksilöiden kuntoa ja lisääntyvyyttä. Suomessa ruokitaan etenkin valkohäntäpeuroja, metsäkauriita ja villisikoja sekä riistalintuja, joille tarjotaan yleisesti mm. viljaa, hedelmiä ja juureksia. Kohdelajien lisäksi ruokinnolla käy erityisesti pienpetoja, osin itse ruokinnan ja/tai ruokintapaikan lisääntyneen jyrsijämäärien takia.

Riistaruokinnalla on vaikutuksia eläinyksilöihin ja populaatioihin. Suotuisten vaikutusten haitat johtuvat usein eläinten määrän kasvusta ruokinnan myötä sekä ruokinnalle kerääntyvistä kuokkavieraista. Tautien ja loisten leviämistä ihmisiin ja eläimiin pidetään ruokintojen yhtenä vakavimpana haittana, koska sekä lajien sisäiset että lajien väliset kontaktit lisääntyvät ruokinnan myötä. Riistaruokinnan ekologisia ja ympäristöterveydellisiä vaikutuksia ei Suomessa ole tutkittu käytännössä lainkaan – vaikka ruokinta on paikoin mittavaa.

RiskiRuokinta-hankkeen tavoitteina on tutkia ja selvittää 1.) riistaruokintapaikoilla vierailevien eläinten ja eläinlajien määrä, 2.) riistaruokintapaikojen tautiriskit, 3.) näiden tautien leviämisriskit villieläimistä tuotantoeläimiin ja mekanismit tälle ympäristöterveysriskille. sekä 4.) viestiä ja jalkauttaa tulokset avoimesti niin päättäjille, toimijoille ja sidosryhmille kuin kansalaisellekin. Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen ja Ruokaviraston yhteistyönä.