Rahoitusmahdollisuudet

Maa- ja metsätalousministeriö voi tukea yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa valtionavustuksilla ja valtiontuilla. Rahoitusta myöntävät maa- ja metsätalousministeriön ohella myös Ruokavirasto, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus ja ELY-keskukset. 

Rahoitus myönnetään hakemuksesta ja sen myöntäminen on harkinnanvaraista. Rahoitusta voivat saada erilaiset organisaatiot ja yksityishenkilöt. Valtionavustukset myönnetään yleis- tai erityisavustuksina. Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. Erityisavustuksia ovat esimerkiksi investointi- ja hankeavustukset. Myönnettäessä julkisista varoista rahoitusta taloudelliseen toimintaan on noudatettava EU:n valtiontukisääntöjä.