FI SV EN

EU:n rahoittamat tiedotus- ja menekinedistämistoimet

EU:n rahoittamat maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat ovat EU:n sisämarkkinoille tai kolmansiin maihin suunnattuja 1–3-vuotisia kampanjoita. Niiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avata maataloustuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle.

Vuodelle 2018 toimenpiteisiin on varattu yhteensä 188,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta voi hakea EU:n kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioista vastaavasta toimeenpanovirastosta CHAFEA:sta. Haku avataan tammikuussa 2018.

EU:n rahoitusosuus on 70–80 prosenttia ohjelmien kustannuksista, riippuen ohjelmaan osallistuvien jäsenmaiden määrästä ja ohjelman kohdemarkkinoista. Ohjelmaehdotuksen tekijä voi olla esimerkiksi kyseistä tuotealaa tai -aloja edustava järjestö tai toimialakohtainen organisaatio.

Maaseutuvirasto vastaa jatkossakin tuen maksamisesta ohjelmissa, joissa on suomalainen ehdotuksentekijä.


>>Maaseutuviraston hakusivulle

Komission sivuille

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (CHAFEA) sivuille

Komission päätös vuoden 2016 työohjelmasta: epävirallinen käännös

 

Rahoituslähteitä ruokaketjun toiminnan kehittämiseen ja elintarvikkeiden menekinedistämiseen -seminaari 29.10.2015

Lisätietoja

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162082