Biotalousstrategia

Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, ravinteiden, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Tämä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Biotalouden avulla voidaan luoda vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja.

Biotalouden liiketoiminta kierrättää ja hyödyntää raaka-aineita monipuolisesti. Biotalous yhdistää monia aloja keskenään ja ylittää perinteiset raja-aidat uusilla, usein innovatiivisilla tavoilla. Kun tuotteiden valmistusprosesseissa syntyneet materiaalivirrat hyödynnetään muissa tuotteissa, voidaan raaka-aineiden ja energian hävikkiä vähentää. Suomella on oma biotalousstrategia, jonka ovat laatineet maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

Muualla palvelussamme
Bio- ja kiertotalous

Muualla verkossa
EU:n biotalouskonferenssi heinäkuussa 2019
Biotalous.fi
Suomen kansallinen biotalousstrategia

Lisätietoja

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162236  


Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346