Kansainväliset ja EU:n metsäasiat

Kansainväliset ja EU:ssa tehdyt metsä- ja ympäristöpoliittiset sitoumukset ja sopimukset vaikuttavat merkittävästi Suomen metsäsektoriin ja puuta jalostavaan teollisuuteen.

Viime vuosikymmeninä keskeisiä teemoja kansainvälisessä metsäpoliittisessa keskustelussa ovat olleet mm. kestävän metsätalouden edistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, metsien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu, kestävyyden todentaminen metsien hoidossa ja käytössä, ilmastonmuutoksen hillintä, bioenergia, laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän kaupan torjunta sekä hyvä hallinto.

Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisessä metsä- ja ympäristöpolitiikassa

Tärkeimpiä kansainvälisen metsäpolitiikan prosesseja ja sopimuksia ovat mm. YK:n metsäfoorumi, YK:n ilmastosopimus ja biodiversiteettisopimus, Euroopan metsäministerikonferenssit sekä Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) metsäsektoria koskeva työ sekä kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toiminta.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 merkitsi samalla myös EU:n metsiä koskevien säädösten huomioonottamista kansallisessa lainsäädännössä. Vaikka EU:lla ei ole yhteiseen maatalouspolitiikkaan verrattavaa yhteistä metsäpolitiikkaa, metsiin liittyvät asiat sisältyvät useisiin EU:n eri sektoreiden politiikkoihin.

Muualla palvelussamme:

Ministerit keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta ja lannoitteiden saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta (MMM:n tiedote 21.11.2022)
Kansallinen metsäneuvosto kantoi kokouksessaan huolta EU:n eri aloitteiden yhteisvaikutuksesta metsätalouden toimintaympäristöön (MMM:n uutinen 15.12.2021)
Miten EU:n metsästrategia vaikuttaa yksittäiseen metsänomistajaan? (MMM:n blogi 21.7.2021)
EU:n uusi metsästrategia ylittää osin komission toimivallan metsäasioissa, kokonaiskestävyys mukana ennakkotietoja paremmin (MMM:n tiedote 16.7.2021)

Lisätietoja

Juha Roppola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162169   Sähköpostiosoite: