Hyppää sisältöön
Media

Ministerit keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta ja lannoitteiden saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2022 23.30
Tiedote
Ministeri Antti Kurvinen (oik.) kollegojensa kanssa maanantaina Brysselissä. Kuva: EU:n neuvoston lehdistöpalvelu.

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 21. marraskuuta Brysselissä. Ministerit keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta. Lisäksi komissio esitteli tuoreen tiedonantonsa lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Ministerit keskustelivat vuonna 2021 julkaistun EU:n metsästrategian toimeenpanosta. Keskustelussa jäsenvaltiot edellyttivät komissiolta parempaa ja etupainotteisempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa metsästrategian toimeenpanossa.

”Metsästrategian toimeenpanossa on oltava lähtökohtana se, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen päätäntävaltaan. Käytännössä kaikkien metsiin tai niiden käyttöön vaikuttavien aloitteiden valmistelussa tulisi korostua erittäin tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden tulisi saada osallistua aloitteiden suunnitteluun varhaisessa vaiheessa – ei ainoastaan niiden toimeenpanoon, totesi ministeri Antti Kurvinen.

Lisäksi ministeri Kurvinen painotti, että metsästrategian toimeenpanossa on muistettava, että jäsenvaltioiden olosuhteet eroavat toisistaan. Kurvinen muistutti niin ikään avoimen ja osallistuvan valmistelun tärkeydestä myös sidosryhmien kuulemiseksi. Esimerkiksi metsien tilan seurantaan liittyen Suomella on paljon osaamista, jota voisi hyödyntää.

Neuvoston muissa asioissa komissio esitteli hiljattain julkaistun lannoitteita koskevan tiedonannon. Jäsenvaltiot toivottivat tiedonannon tervetulleeksi ja painottivat ruokaturvan takaamisen tärkeyttä. Ministeri Kurvinen oli tyytyväinen, että komissio on laatinut kaivatun koosteen käytettävissä olevista toimista lannoitteiden saatavuuden parantamiseksi ja hintojen kohtuullistamiseksi. Kurvinen sanoi, että näitä esiteltyjä lyhyen ja pitkän aikavälin toimia on ryhdyttävä toteuttamaan, jotta lannoitemarkkinat toimisivat paremmin ensi vuoden kasvukautta ajatellen.

Lisäksi muissa asioissa komissio esitteli EU:n ennallistamisasetuksen maatalousnäkökohdat. Keskustelussa jäsenvaltiot yleisesti ottaen kannattivat asetusehdotuksen tavoitteita, mutta olivat kriittisiä aiheutuvasta hallinnollisesta taakasta ja pohtivat, mistä löytyy rahoitus ennallistamistoimiin. Lisäksi jäsenvaltiot Suomi mukaan lukien peräänkuuluttivat ennallistamisasetuksen maatalous- ja metsätavoitteiden toteuttamiseen lisää joustoa. Ministeri Kurvinen nosti esiin myös metsänäkökohdat ja maatalouden osalta turvepellot. 

Muissa asioissa kuultiin myös komission tiedonannot koskien kalatalousalan vihreää siirtymää sekä leväalan potentiaalia. Energiakriisi koskettaa merkittävästi myös kotimaista kalastus- ja vesiviljelysektoria. Sekä lyhyen aikavälin toimet kriisistä selviytymiseksi että pitkän aikavälin toimet fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi ovat tärkeitä. Leväalalla nähdään paljon potentiaalia ja jäsenvaltiot ottivat ilolla vastaan komission aloitteen uusista toimenpiteistä alan vauhdittamiseksi.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Kari Valonen, p. +32 473 525 630

Ministerin erityisavustaja Pertti Hakanen, p. +358 50 050 5997
 

Antti Kurvinen EU ja kansainväliset asiat Metsät Ruoka ja maatalous