Biokiertomoduuli – Liiketoimintaa hajautettuun ruokajärjestelmään (Biokiertomoduuli)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke) ja Vaasan Yliopisto
Vastuututkija: Erika Winquist (Luke)
Kokonaisrahoitus: 216 000 €
Hankeaika: 1.3.2022-31.5.2024

Hankkeessa laajennetaan Biomassa-atlasta ensisijaisesti pienten ja keskisuurten ruokaketjun yritysten käyttöön vauhdittamaan paikallisten kiertotaloussymbioosien syntyä. Biomassa-atlaksen kehitys aloitetaan ruuan- ja energiantuotannon ja energian hyödyntämisen yhdistämisestä. Energian lisäksi mallinnetaan biomassojen (hiilen) ja ravinteiden kiertoa systeemissä. Työkalu laskee valitulle malliarvoketjulle investointitarpeen, taloudellisen kannattavuuden sekä ympäristövaikutukset. Tavoitteena on luoda sellaisia kustannustehokkaita arvoketjuja, joissa sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman pitkälle uusina tuotteina, tuotantoprosessien panokset minimoidaan ja panoksia kierrätetään eri tuotantosuuntien välillä. Biomassa-atlaksen uudet toiminnallisuudet avaavat laajasti uusia mahdollisuuksia rakentaa yhteistyötä ja luoda uusia verkottuneita toimintamalleja ruokaketjussa. Hajautetulla paikallisella ruuantuotannolla on mahdollista parantaa tuotannon ympäristöystävällisyyttä, esim. tehokkaammalla ravinteiden kierrätyksellä, ja vahvistaa ruuantuotannon omavaraisuutta. Paikallisilla elintarvikeyrittäjällä ei välttämättä ole kuitenkaan resursseja tai osaamista hyödyntää sivuvirtoja mahdollisimman tehokkaasti. Biomassa-atlaksen uuden version toivotaan lisäävän ja helpottavan ruokaketjun toimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen ohjausryhmään on valittu ruokaketjun ja yrityssymbioosien alalla vaikuttavia yrityksiä ja kehitysyhtiötä. Hankkeen yritysosapuolilta toivomme apua kehittää yritysten tarpeita parhaiten vastaava työkalu. Hankepartnereilla (Luke ja Vaasan Yliopisto) puolestaan on osaamista aiemman projektiyhteistyön pohjalta mallien ja laskurityökalujen kehittämisestä erityisesti ruokajärjestelmään liittyen.