Kampylobakteerin tartuntalähteiden ja -reittien tunnistaminen (KAMPY)

Hakijat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ruokavirasto
Vastuututkija: Ruska Rimhanen-Finne (THL)
Kokonaisrahoitus: 174 000 €
Hankeaika: 1.3.2022-31.3.2024

Kampylobakteeri on yleisin suolistotulehdusbakteeri Suomessa. Suomessa saadut kampylobakteeri-infektiot ovat selvästi lisääntyneet vuodesta 2010, mutta lisääntymisen syytä ei tunneta. Suomen zoonoosistrategian 2013 - 2017 yhtenä tärkeimpänä tavoitteena oli arvioida kampylobakteeritartuntojen merkitys väestön terveyteen, tunnistaa väestön tärkeimmät tartuntalähteet ja tartuntoihin vaikuttavat tekijät. Torjuntatoimien kohdentamiseksi tarvitaan lisää tietoa kampylobakteeri-infektioiden lähteistä. Kyselytutkimuksen ja kampylobakteerilajien alatyyppien analysoinnin avulla selvitetään eläinten ja ympäristön kampylobakteerien merkitystä ihmisten sairastumiseen. Tartuntalähteiden tunteminen on tärkeää, jotta uusia tartuntoja ja epidemioita voidaan ennaltaehkäistä. Tulokset ovat hyödynnettävissä tutkimusryhmän edustamien organisaatioiden työssä ja sitä tukevassa diagnostiikassa sekä kampylobakteeritartuntojen torjunnassa. Hankkeen toimijoilla on kohderyhmiin suora vaikuttamismahdollisuus, joten tulokset saadaan vietyä heti käytäntöön. Tulokset ovat välittömästi päätöksentekijöiden hyödynnettävissä.