Peltorobotiikalla kestäviä viljelykäytäntöjä (PeltoRobo)

Hakijat: Työtehoseura (TTS), Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Reetta Palva (TTS)
Kokonaisrahoitus: 270 000 €
Hankeaika: 1.1.2023-31.3.2025

Peltorobotit voivat osaltaan tuoda ratkaisuja peltoviljelyn haasteisiin sekä kilpailukyvyn että kestävyyden näkökulmasta. Niiden avulla on mahdollista ottaa käyttöön uudenlaisia toimintamalleja, viljelymenetelmiä ja työskentelytapoja. Peltorobotteja hyödyntämällä voidaan edistää maan kasvukuntoa, vähentää torjunta-aineiden ja fossiilienergian käyttöä, vähentää työvoiman tarvetta, parantaa luomuviljelyn edellytyksiä ja tuottaa dataa johtamiseen.

Kiinnostus peltorobotiikkaan on vähitellen heräämässä erikoiskasvitiloilla. Tärkeimpinä syinä on tarve vähentää torjunta-aineiden käyttöä ja työvoimariippuvuutta. Tiedon ja näytön puute kuitenkin hidastavat peltorobottien käyttöönottoa maassamme. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, mitä peltorobotiikan integrointi suomalaiseen peltoviljelyyn mahdollistaa ja toisaalta edellyttää ja luodaan edellytyksiä peltorobottien käyttöönotolle.

Tutkimuksen toteutus koostuu kolmesta työpaketista, jotka linkittyvät kiinteästi toisiinsa. Aluksi kootaan tietoa markkinoilla olevista potentiaalisista roboteista ja toisaalta tarpeista. Kaupallisen peltorobotin testaamisella haetaan käytännön tietoa robotin toimivuudesta eri tuotantokasveilla, erilaisissa olosuhteissa ja toimintaympäristöissä. Tietoa peltorobotiikan integroimisesta tilamittakaavaan tuotetaan rakentamalla todellisten tilojen tietoihin perustuvia toimintamalleja ja arvioimalla vaikutuksia tilan toimintaan ja talouteen. Kehittämisyhteistyössä on mukana edustajia koko ruokaketjusta.

Maatalous on tällä hetkellä suuressa murroksessa, ja digitalisaatio ja automaatio tulevat olemaan keskeisessä roolissa lähitulevaisuuden ruokaketjussa. Juuri nyt on tilausta tiedolle peltorobottien merkityksestä ruuantuotannon tehokkuuden ja kestävyyden lisäämisessä, kannattavuuden parantamisessa sekä ruokaketjun digitalisaation edistämisessä. Tutkimus luo perustan jatkotutkimukselle ja kehittämiselle ja luo osaltaan pohjaa peltorobottien markkinoiden kehittymiselle sekä teknologian saatavuuden parantumiselle.