Saimaannorppaa suojellaan kalastusrajoituksilla

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa 6.5.2021, ja asetus tuli voimaan 8.5.2021. Kalastusrajoitusten avulla turvataan saimaannorppakannan kasvu suojelustrategian mukaisesti. Rajoitusaluetta (2 900 km2) laajennetaan sitä mukaan, kun kuutteja syntyy uusille alueille. Kalastusrajoitusalue löytyy kalastusrajoitus.fi-palvelusta

Rajoitukset ulottuvat jatkossa myös mm. Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle, sekä Paasselän eteläosiin. Saimaannorppa on levittäytynyt edellä mainituille alueille viimeisen viiden vuoden aikana. Osa uudesta asetusalueesta on ollut aikaisemminkin kalastusrajoitusten piirissä vesialueiden omistajien ja ELY-keskuksen välisillä sopimuksilla. 

Verkkokalastus on edelleen täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. Alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkojen kohdalla kalastuskielto on 15.4.-20.6. Aiemmin muikkuverkot olivat sallittuja koko verkkokalastuskiellon ajan. Asetus kieltää ympärivuotisesti kokonaan riimuverkkojen ja vahvalankaisten verkkojen käytön.

Verkkojen madaltaminen pystylangoilla eli niin sanottu puohteutus kielletään ja kalastajien pitää jatkossa ankkuroida verkot avovesiaikana. Kalaverkot tulee ankkuroida molemmista päistään, jotta verkkoliina pysyisi mahdollisimman tiukkana vähentäen norpan kiinnijäämisen riskiä. Verkkojen madaltaminen pystylangoilla on myös kielletty.

Pakoaukolliset rysät ovat tietyin edellytyksin sallittuja. Katiskan, merran ja päältä suljetun rysän nielu ei saa olla leveydeltään tai edes venytettynä yli 15 senttimetriä. 

Asetuksen valmistelu

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista oli lausunnoilla 3.2.–26.2.2021. Asetuksen taustana toimi Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti. Lausuntoja saatiin yhteensä 147. Niissä 104:ssä kannatettiin maa-ja metsätalousministeriön asetusluonnosta, kun taas 16 lausunnossa vaadittiin tiukempaa suojelua. Lisäksi 26 yksityishenkilöä antoi lausunnon. Heidän näkemyksensä asetusluonnoksesta jakautuivat.

Saimaannorppa ja kalastus –työryhmän raportti

Asetuksesta annetut lausunnot

 

Lisätietoja

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162404   Sähköpostiosoite: