Suomen ruokajärjestelmän haavoittuvuus: keskinäisriippuvuuksien verkko toimintakyvyn haasteena

Hakijat: Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus, e2 Tutkimus, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu
Vastuututkija: Tuomas Kuhmonen (Turun yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 207 000 €
Hankeaika: 1.1.2021-31.3.2023

Hanke päättynyt.

Toimintasuositukset

Kansallinen ja kansainvälinen ruokapolitiikka ja yhteiskunnallinen keskustelu on keskittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ruokajärjestelmän hintakilpailukyvyn edistämiseen. Ruokajärjestelmän kokonaiskilpailukyky ei kuitenkaan muodostu vain tuotantokustannusedusta vaan myös järjestelmän kyvystä täyttää perustehtävänsä – ruuan riittävästä tarjonnasta – erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Nykyinen ruokajärjestelmä perustuu syvään työnjakoon ja erikoistumiseen, joka samalla merkitsee järjestelmän osapuolten suurta riippuvuutta toisistaan. Tämän tutkimuksen kohteena on erityisesti näistä keskinäisriippuvuuksista aiheutuva ruokajärjestelmän haavoittuvuus, joka uhkaa ruokajärjestelmän kykyä täyttää perustehtävänsä. Haavoittuvuuksien vähentäminen edellyttää näiden keskinäisriippuvuuksien systeemistä tarkastelua, minkä avulla voidaan tunnistaa keskeisiä ratkaisupisteitä. Haavoittuvuuksien muutoksia arvioidaan kolmen skenaarion avulla. Toimijaverkkoanalyysi paljastaa mahdolliset toimenpiteet haavoittuvuuksien vähentämiseksi kussakin skenaariossa; samalla se kertoo haavoittuvuuksien siirtymistä ja kerrannaisvaikutuksista näiden toimenpiteiden seurauksena.