FI SV EN

Maaseudun kehittäjien verkostot

Maaseudun kehittämisestä vastaavat maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi EU-rahoitteista maaseutuohjelmaa ja työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla on pääasiassa kansallinen maaseutupolitiikka.

Maaseudun kehittämisen verkostot kulkevat horisontaalisesti eri hallinnon alojen välillä sekä alueellisesti kautta maan. Yhteistyö on tiivistä myös hallinnon ja ruohonjuuritason välillä. EU-rahoitteisia maaseudun kehittämisohjelmia vauhdittamaan on luotu Suomen maaseutuverkosto. Maaseutuverkosto koostuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien keskeisistä toimijoista. Verkosto tiedottaa maaseudun kehittämisohjelmista ja järjestää niihin liittyviä tilaisuuksia, levittää tietoa ohjelmien hyvistä käytännöistä ja edistää maaseudun toimijoiden kansainvälistymistä. Verkoston toimintaa ohjaa ja linjaa maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä. Jokaisessa EU-maassa toimii oma maaseutuverkosto. Verkostoa ja ohjelman toteutusta tukevat maaseutuverkostopalvelut-yksikkö Maaseutuvirastossa.  Eri maiden verkostojen yhteistyötä koordinoi EU:n maaseutuverkostoyksikkö.

Kansallisesta maaseutupolitiikasta ovat vastuussa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR, on valtioneuvoston asettama ja MMM:ön sijoitettu yhteistyöelin, jossa on noin 30 jäsentä. YTR:n toiminnassa on mukana laaja verkosto, jossa on toimijoita niin valtakunnalliselta, alueelliselta kuin paikalliseltakin tasolta. Yhteistyöryhmän asioita valmistelevat sihteeristö ja teemaverkostot.

Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti kansainväliseen maaseutupolitiikan eri aihealueiden seurantaan ja kehittämiseen EU-tasolla sekä kansainvälisissä järjestöissä kuten WTO:ssa, FAO:ssa ja OECD:ssä.

Muualla verkossa

Maaseutu.fi - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman verkkopalvelu kaikille  maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille 
Maaseutu.fi: Maaseutuverkosto
Maaseutu.fi: Maaseutuohjelma
Maaseutupolitiikka.fi: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR)
EU-rahastojen yhteinen portaali
Rakennerahastot.fi
Kylatoiminta.fi

Lisätietoja

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162405