Metsästys valtion mailla

Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia maa- ja vesialueita. Metsästys on yksi Metsähallituksen tarjoamista virkistäytymismahdollisuuksista valtion omistamilla alueilla. Lue lisää Metsähallituksen toiminnasta liikelaitoksen Internet-sivuilta.

Metsästyslupia valtion maille myy Metsähallitus sivustolla Eräluvat.fi,  Metsähallituksen erähenkilöstö vastaa riistamaiden hoidosta yhdessä metsätalouden työntekijöiden kanssa. 

Muualla verkossa

Metsähallitus: Eräluvat

Metsähallitus

Lisätietoja