Maaseutualueiden kaavoitus ja alueidenkäyttö

Suomi on yksi Euroopan pinta-alaltaan suurimmista, maaseutuvaltaisimmista ja harvaanasutuimmista maista. Rakennettujen alueiden osuus on alle 5 % pinta-alasta. Yli 90 % pinta-alasta on metsää, vesistöjä ja peltoa.

Maa- ja metsätaloushallinto osallistuu toimialaansa koskevaan alueidenkäytön suunnitteluun, säädösvalmisteluun ja kehittämistyöhön. Maa- ja metsätalousministeriö kehittää omalla hallinnonalallaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueidenkäytön ohjeistoa siten, että maa- ja metsätalouden elinkeinoihin, maaseutu- ja vesirakentamiseen, maaseutumaisemaan ja maaseutuympäristöön liittyvät näkökohdat tulevat kestävällä tavalla otetuiksi huomioon kaavatasolla.

Lisätietoja

Jaakko Nippala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162119   Sähköpostiosoite: