Ravinnekiertotuen valmisteluryhmä pyytää kommentteja tukimallista

Valmisteilla oleva Ravinnekiertotuki on tukea biokaasulaitoksille, jotka käyttävät raaka-aineena lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätteitä ja tuottavat biokaasun ohella jalostettuja ravinnevalmisteita. Esitetty tukimalli on lähdössä notifioitavaksi komissioon, ja sen sisältö voi vielä muuttua komission kanssa käytävien keskustelujen myötä. Myös kansallinen jatkovalmistelu sekä valmisteluryhmälle tulleet kommentit voivat muuttaa esityksen sisältöä. Ryhmä toivoo tämän epävirallisen sidosryhmäkuulemisen kautta kommentteja ja huomioita esitetystä tukimallista. 

Kommentit ja huomiot pyydetään kirjallisena 30.5.2022 mennessä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: karoliina.pietilainen@gov.fi

Ravinnekiertotuen sidosryhmäkuuleminen esitysmateriaali 052022

 

Lisätietoja

Karoliina Pietiläinen, asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162017