Kouluruuan kehittämisohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö asetti lokakuussa 2021 työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman mukaisen kouluruuan kehittämisohjelman. Ohjelma julkaistiin 7.12.2022.

Julkaisu

Kouluruuan kehittämisohjelma (Kouluruokaohjelma) käy läpi keskeisimmät kouluruokailun kehittämistä ja uudistamista vaativat osa-alueet ja ehdotukset niiden kehittämiseksi.

Kouluruuan kehittämisohjelma (pdf)

Programmet för utveckling av skolbespisningen (pdf)

Development Programme for School Meals (pdf)

Kouluruokaohjelman kiinnostavimmat

Kouluruokaohjelman kiinnostavimmat –artikkelisarjassa (linkki: https://mmm.fi/kouluruokailun-kiinnostavimmat) esitellään käytännön esimerkkejä kouluruokailua edistävistä toimenpiteistä.

Tukimateriaali

Tavoitteet

Kouluruuan kehittämisohjelman tavoitteena on

  • Lisätä kouluruuan arvostusta

  • Lisätä kouluruokailuun osallistumista

  • Kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä

  • Etsiä ratkaisuja, jolla välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun

  • Pyrkiä parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta

  • Kehittää tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua

Kouluruokaohjelma kohdentuu peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun.

Työryhmä

Kehittämisohjelman laadinnasta on vastannut moniammatillinen työryhmä.

Työryhmätyön lisäksi valmistelussa on kuultu laajasti kouluruokailuun liittyviä sidosryhmiä ja erityisesti sen asiakkaita eli oppilaita. Laadinnan lisäksi työryhmä huolehtii, että ohjelman kehittämisehdotuksia viedään käytäntöön ja kouluruokailuun liittyvä yhteistyö vahvistuu

Työryhmän muistiot ovat valtioneuvoston hankeikkunassa.

Aikataulu ja toimenpiteet

Ohjelma on valmistunut aikataulun mukaisesti 2022 mennessä.  Ohjelmaa jalkautetaan kuntiin, oppilaitoksiin ja sidosryhmiin 1.1.-30.6.2023.

Lisätiedot jalkautuksesta 

Seuraa somessa

Kouluruuan kehittämisohjelman etenemistä voi seurata @mmm_fi -somekanavissa ja Twitterissä aihetunnisteella  #kouluruokaohjelma. 

Ajankohtaista

Katso myös

Kouluruoan kehittämisohjelman työryhmä 2.0 valtioneuvoston hankeikkunassa

Kattava koululounas ja välkyt välipalat: Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna –selvitysraportti (2021) 

Lisätietoja