Kouluruuan kehittämisohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 12.10.2021 työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman mukaisen kouluruuan kehittämisohjelman. 

Kouluruuan kehittämisohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun. Lisäksi ohjelmalla pyritään parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta sekä kehittämään tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat. 

Ohjelman laadintatyö valmistuu aikataulun mukaan lokakuussa 2022. Valmistelussa halutaan laajasti kuulla kouluruokailuun liittyviä sidosryhmiä ja erityisesti sen asiakkaita eli oppilaita. Laadinnan lisäksi työryhmä huolehtii, että ohjelman kehittämisehdotuksia viedään käytäntöön ja kouluruokailuun liittyvä yhteistyö vahvistuu.

Kouluruoan kehittämisohjelman tavoitteet

  • lisätä kouluruuan arvostusta
  • lisätä kouluruokailuun osallistumista 
  • kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä
  • etsiä ratkaisuja, jolla välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun

Työryhmän tehtävät

  • laatia Kouluruoan kehittämisohjelma
  • edistää ohjelmaan sisältyvien kehittämisehdotusten jalkauttamista
  • edistää kouluruokailuun ja liittyvää yhteistyötä

Uutiset ja tiedotteet

Katso myös

Kouluruoan kehittämisohjelman työryhmä 2.0 valtioneuvoston hankeikkunassa

Lisätietoja

Virpi Kulomaa, asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162260