Kouluruuan kehittämisohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 12.10.2021 työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman mukaisen kouluruuan kehittämisohjelman. 

Kouluruuan kehittämisohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun. Lisäksi ohjelmalla pyritään parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta sekä kehittämään tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat. 

Ohjelman laadintatyö valmistuu aikataulun mukaan lokakuussa 2022. Valmistelussa halutaan laajasti kuulla kouluruokailuun liittyviä sidosryhmiä ja erityisesti sen asiakkaita eli oppilaita. Laadinnan lisäksi työryhmä huolehtii, että ohjelman kehittämisehdotuksia viedään käytäntöön ja kouluruokailuun liittyvä yhteistyö vahvistuu.

Kouluruuan kehittämisohjelma jukaistiin 7.12.2022. Ohjelma aukeaa 7.12. tästä linkistä.

Tiedote 7.12. aukeaa tästä linkistä.

Tavoitteet

Kouluruuan kehittämisohjelman tavoitteena on

  • Lisätä kouluruuan arvostusta

  • Lisätä kouluruokailuun osallistumista

  • Kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä

  • Etsiä ratkaisuja, jolla välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun

  • Pyrkiä parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta

  • Kehittää tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua

Kohdennus

  • Peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailu

Työryhmä

Kehittämisohjelman laadinnasta vastaa nimetty työryhmä.

Työryhmässä ovat mukana Suomen luokanopettajat, Aineenopettajien liitto, Ammattikeittiöosaajat ry, Suomen rehtorit ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Itä-Suomen yliopisto ja Kokoava-hanke, Suomen kuntaliitto, Kotitalousopettajien liitto ja maa- ja metsätalousministeriö.

Työryhmätyön lisäksi valmistelussa kuullaan laajasti kouluruokailuun liittyviä sidosryhmiä ja erityisesti sen asiakkaita eli oppilaita. Laadinnan lisäksi työryhmä huolehtii, että ohjelman kehittämisehdotuksia viedään käytäntöön ja kouluruokailuun liittyvä yhteistyö vahvistuu

Työryhmän muistiot valtioneuvoston hankeikkunassa.

Aikataulu

Ohjelman laadintatyö valmistuu aikataulun mukaan lokakuussa ja se julkaistaan loppuvuodesta 2022.

Seuraa somessa

Kouluruuan kehittämisohjelman etenemistä voi seurata @mmm_fi -somekanavissa ja Twitterissä aihetunnisteella  #kouluruokaohjelma. 

Hyvin sanottu -keskustelufestivaali Hämeenlinnassa 30.9.

Kouluruuan arvostamisesta keskustellaan Hämeenlinnassa 30. syyskuuta Hyvin sanottu -keskustelufestivaalin luottamuksellisessa ja avoimessa keskustelussa. Avoimessa keskustelussa kaikki ovat tervetulleita kello 11:30 kertomaan, miten kouluruokailusta luodaan kaikille viihtyisä hetki. Keskustelussa noudatetaan Erätauon Rakentavan keskustelun sääntöjä. Keskustelun ohjaa Erätauko-säätiön asiantuntija.

Ajankohtaista

Katso myös

Kouluruoan kehittämisohjelman työryhmä 2.0 valtioneuvoston hankeikkunassa

Kattava koululounas ja välkyt välipalat: Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna –selvitysraportti (2021) 

Lisätietoja

Virpi Kulomaa, asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162260