Hyppää sisältöön
Media

Asiantuntijatukea kouluruokailun paikalliseen kehittämistyöhön

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2022 15.19
Uutinen
Kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa on valmiina tukemaan toimijoiden kehittämistyötä.

Kansainvälisesti ainutlaatuisessa kouluruokailujärjestelmässämme on sen hyvistä puolista huolimatta uudistus- ja kehittämistarpeita. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa kannustaa kuntia ja oppilaitoksia soveltamaan Kouluruokaohjelman kehittämistoimenpiteitä omaan arkeen sopiviksi käytännöiksi.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 7.12.2022 Kouluruokaohjelman, joka sisältää 26 ehdotusta suomalaisen kouluruokailun kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

-    Kun kouluruokailusta puhutaan, kääntyy katse usein lautaselle ja tarjottavaan koululounaaseen. Kehittämistyössä on tärkeä hahmottaa myös kouluruokailun kokonaisuutta, kuten välipala- ja ruokailukäytännöt sekä ruokakasvatuksen ja kestävän kehityksen edistämisen tavoitteet, toteaa kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kouluruokailun kehittämistoimet auttavat kirkastamaan myös kouluruokailun yhteiskunnallista merkitystä.

-    Kouluruokailu on toisinaan alihyödynnetty mahdollisuus, jossa esimerkiksi hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen näkökulmia voitaisiin nostaa vahvemmin esille, toteaa Kulomaa.

Ohjelman julkaisemisen jälkeen sen toteuttaminen alkaa kunnissa ja oppilaitoksissa. Maa- ja metsätalousministeriöstä saa tukea työn käynnistämiseen. Olennaisia kysymyksiä ovat, mitkä ovat paikallisesti tai koulukohtaisesti tärkeimmät kehittämiskohteet.

-    Haluamme kannustaa kuntia ja opetuksenjärjestäjiä pohtimaan kouluruokailua mahdollisuutena ja pyrkiä yhdessä hahmottamaan, millaisia hyötyjä kouluruokailuun panostamisella voidaan saada aikaiseksi, sanoo Kulomaa. 

Kouluruokaohjelma tarjoaa toiminnan kehittämisen tueksi myös käytännön esimerkkejä. Niiden tavoitteena on kannustaa kuntia ja kouluja soveltamaan kehittämistoimia omaan arkeen sopiviksi käytännöiksi.

Kouluruokailun merkitys on viime aikoina korostunut muuttuneen maailmantilanteen ja elintarvikkeiden kustannusten nousun myötä. Kouluruokailun paikallinen kehittäminen tukee lasten ja nuorten hyvinvointia sekä opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita. Kehittäminen edistää myös  Suomen asemaa kouluruokailun asiantuntijamaana.

Tutustu Kouluruokaohjelman kehittämisehdotuksiin

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa, p. 029 5162 260

Marinin hallitusohjelmassa linjattiin laadittavaksi kouluruuan kehittämisohjelma. Ohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun. Lisäksi ohjelmalla pyritään parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta ja kehittämään tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat. Ohjelman laadintatyössä kuullaan myös oppilaita ja se valmistuu joulukuussa 2022.