Sähköinen raportointijärjestelmä alle 10 metrin pituisille kalastusaluksille

Vuodenvaihteesta 2013-2014 alkaen on kaikilla kaupallisilla kalastajilla mahdollisuus tehdä saalisilmoituksensa sähköisellä rannikkokalastuslomakkeella maa- ja metsätalousministeriön saalisilmoituspalvelussa:

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä rannikon ELY-keskusten kanssa kehittänyt sähköisen alle 10-metristen alusten saaliiden raportointijärjestelmän, joka mahdollistaa kaikkien rannikkokalastuksen saalistietojen sähköisen ilmoittamisen, perinteistä rannikkokalastuslomaketta vastaavasti.  

Kesällä 2013 mahdollistettiin lohisaaliiden sähköinen raportointi, niin sanottu 48h-lohenkalastusilmoitus. Vastedes kyseinen ilmoitus kulkee nimellä alle 10m rannikkokalastusalusten purkamisilmoitus.

Käyttöoikeudet sähköiseen raportointijärjestelmään on luotu kaikille niille kaupallisille kalastajille ja yrityksille, jotka ovat tehneet saalisilmoituksia alle 10m pituisilla aluksilla vuosina 2011-2012.

Palvelu toimii internet-selainten uusimmilla versioilla, kuten esim. InternetExplorer 9, Mozilla Firefox, ja Google Chrome.
Käyttäjä kirjautuu sisään osoitteesta:

Järjestelmään tunnistaudutaan oman pankin henkilökohtaisella tunnistautumispalvelulla. Erillistä käyttäjätunnusta ei tarvita.

Rannikkokalastussaaliit voi ilmoittaa sähköisessä muodossa tai perinteisillä lomakkeilla paperimuodossa, sähköisen järjestelmän käyttöönottoon ei ole vaatimuksia vielä tässä vaiheessa, vaikka kaikkia kannustetaankin kokeilemaan sähköistä ilmoituskäytäntöä.

Lisätietoja

Jari Hakala, projektisihteeri 
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Pohjanmaan aluetoimisto
p. 0295028554, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi