Pyyntimitat ja rauhoitusajat

Kalalajeille tai -kannoille voidaan säätää alin ja ylin pyyntimitta, jos se on tarpeen kalavarojen kestävän tuoton, heikentyneiden kantojen tai kalalajin luontaisen elinkierron turvaamiseksi.

Alinta pyyntimittaa pienemmän ja ylintä pyyntimittaa suuremman kalan pyytäminen on kielletty. Pyyntimittojen vastainen kala on välittömästi laskettava takaisin veteen.

Pyyntimitoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.

ELY-keskuksella on oikeus alueellisesti määrätä, että pyyntimitat voivat olla enintään kaksikymmentä prosenttia suuremmat tai pienemmät kuin asetuksessa säädetyt pyyntimitat.

Rauhoitusaikana tietyn kala- tai rapulajin pyydystäminen on kielletty. Ajanjaksona, jolloin jokin kalalaji (rai rapu) on rauhoitettu, vedessä ei saa pitää pyydystä, joka on kyseisen lajin pyyntiin tehty tai erityisesti siihen sopiva. Rauhoitusaikana pyydykseen tarttunut rauhoitettu kala (tai rapu) on viipymättä laskettava takaisin veteen.

Muualla verkossa

Kalastusasetus (1360/2015)

Lisätietoja

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162404   Sähköpostiosoite: