Ekosysteemipalvelut - maataloustuotannon tärkeä ulottuvuus

Teeman hankkeissa etsitään vastauksia etenkin seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on eri politiikkavälineiden vaikutus maatalousluonnon monimuotoisuuden kehitykseen?
  • Mikä on viljelyn monipuolisuuden merkitys maataloustuotannolle ja luonnon monimuotoisuudelle? Mikä on maatalousluonnon monimuotoisuuden (mm. reunavyöhykkeet, viljelemättömät peltokaistat) taloudellinen arvo maataloudelle?
  • Mikä on maatalousmaiseman taloudellinen arvo maaseudulle?
  • Miten ekosysteemipalvelujen tuottaminen voitaisiin toteuttaa tulevalla rahoituskaudella?

Käynnissä olevat hankkeet

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi