Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Valtioneuvosto asetti 19.10.2023 harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän toimikausi on 23.10.2023-28.2.2027. 

Työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmän työn pohjana ovat Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi. Lisäksi työryhmän työssä voidaan hyödyntää vuosina 2020-2023 toimineen edellisen harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän työn tuloksia. Työryhmä laatii kehittämisehdotuksia ja ratkaisuja sisältäviä esityksiä. Parlamentaarinen työryhmä työskentelee osana laajan maaseutupolitiikan kokonaisuutta ja toimijakenttää.

Työryhmän tehtävänä on erityisesti seuraavat toimenpiteet: 

  • Selvittää hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti mahdollisuuksia luoda kannustimia maaseudulle ja saaristoon muuttamisen edistämiseksi
  • Esittää kehittämisehdotuksia ja toimenpide-esityksiä harvaan asuttujen alueiden erityisongelmien käsittelyyn ja ratkaisuihin
  • Osallistua ja tehdä ehdotuksia maaseutupoliittisen selonteon valmisteluun
  • Seurata ja edistää väestöltään vähenevien alueiden tarvitsemia sopeutumistoimia (ns. Älykäs sopeutuminen)
  • Edistää muita harvaan asuttuja alueita koskevia hallitusohjelman kirjauksia sekä seurata edellisen parlamentaarisen työryhmän aloitteiden etenemistä

Lisätietoa

Työryhmän asettamispäätös

Ajankohtaista

Työryhmän asettamistiedote

Lisätietoja

Auli Sihvola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162442   Sähköpostiosoite: