Kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Suomen kaltaiselle pienelle maalle kansainvälinen T&K&I-yhteistyö on tärkeää, sillä se tuo mukanaan uutta tietoa, osaamista ja kontakteja. Erityisesti EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan vaikuttaminen ja siihen osallistuminen vaikuttavat merkittävällä tavalla kansalliseen tutkimustoimintaamme ja tutkimusjärjestelmäämme. Pohjoismaisella tasolla tutkimusyhteistyötä tehdään Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) alla.

EU-tason tutkimusyhteistyö

Pohjoismainen tutkimusyhteistyö 

 

Muualla verkossa

EU:n 8. tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014 - 2020)

Horizon 2020

Business Finland Horisontti 2020

Standing Committee on Agricultural Research (SCAR)

Komission SCAR – sivut

SCAR Suomi

Joint Programming Initiative

FACCE JPI Food Security, Agriculture and Climate Change

JPI Water challenges for a changing world

JPI Healthy Diet for Healthy Life

European Innovation Partnership

EIP maatalous

EIP vesi

Lisätietoja (EU-yhteistyö)

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö 0295162333  

Lisätietoja (pohjoismainen yhteistyö)

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö 0295162126