Kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Suomen kaltaiselle pienelle maalle kansainvälinen T&K&I-yhteistyö on tärkeää, sillä se tuo mukanaan uutta tietoa, osaamista ja kontakteja. Erityisesti EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan vaikuttaminen ja siihen osallistuminen vaikuttavat merkittävällä tavalla kansalliseen tutkimustoimintaamme ja tutkimusjärjestelmäämme. Pohjoismaisella tasolla tutkimusyhteistyötä tehdään Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) alla.

EU-tason tutkimusyhteistyö

Pohjoismainen tutkimusyhteistyö 

Muualla verkossa

EU:n 9. tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2021 – 2027)

Standing Committee on Agricultural Research (SCAR)

Joint Programming Initiative

European Innovation Partnership

Lisätietoja (EU-yhteistyö)

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162333   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja (pohjoismainen yhteistyö)

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162126   Sähköpostiosoite: