Kilpailukykyä ja kestävyyttä täsmäviljelyllä: todennettua tietoa teknologian hyödyistä ja data käyttöön (TäsmäHyöty)

Hakija: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Matti Pastell (Luke)
Kokonaisrahoitus: 290 000 €
Hankeaika: 1.1.2023-30.9.2025

Tieteen ja teknologian avulla voidaan viljellä entistäkin paremmin ja kestävämmin. Uusimpien mittaus- ja paikannusteknologioiden ansiosta peltolohkon ominaisuuksia tarkastellaan jopa senttien tarkkuudella. Täsmäviljelyllä tarkoitetaan tuotantopanosten kohdentamista lohkon sisällä paikkatietoon perustuen.

Suomessa täsmäviljelyn hyödyntäminen on jäänyt suhteellisen vähäiseksi, vaikka siihen liittyvää teknologiaa on kehitetty jo pitkään. Täsmäviljelyteknologialla on merkittävää potentiaalia viljantuotannon tuotantopanosten käytön tehostamiseen, ympäristövaikutusten pienentämiseen ja maatilojen kannattavuuden parantamiseen. Nykyisten teknologioiden potentiaalia ei kuitenkaan ole arvioitu kattavasti Suomen olosuhteissa.

Tämän hankkeen tavoitteena on:
• Todentaa täsmäviljelyteknologioiden ympäristö ja tuottavuushyödyt laajoilla kenttäkokeilla suomalaisilla maatiloilla
• Tuottaa tietopaketti viljelijöille täsmäviljelyn teknologioista ja hyödyistä
• Edistää täsmäviljely käyttöönottoa viemällä tietotaitoa ja toimintamalleja tiloille demonstraatioiden ja verkkoviestinnän avulla
• Kehittää datan siirron yhteensopivuusmäärittely ja ohjelmistoprototyyppi eri työkoneiden ja viljelysuunnitteluohjelmistojen välille

Hankkeella osoitetaan täsmäviljelyn positiiviset ympäristö- ja talousvaikutukset yksivuotisten kasvien tuotannossa. Hanke tuottaa tieteellisestä tietoa tuotantopanosten säästöstä eri maatiloilla ja viljelyolosuhteiden sekä lohkon ominaisuuksien vaikutuksesta teknologian tuomiin hyötyihin. Samalla luodaan täsmäviljelyn hyviä käytänteitä tiloille ja viedään niitä käytäntöön. Hankkeessa pyritään lisäämään viljelijäverkostojen ja koko sektorin yhteistyötä ja tietoisuutta siitä mikä on täsmäviljelyn ‘state-of-the-art' Suomessa ja edistämään älymaatalouden käyttöönottoa.