Suomen hallintasuunnitelmat haitallisille vieraslajeille

Hallintasuunnitelmien avulla ohjataan haitallisten vieraslajien torjunta ensisijaisille torjunta-alueille, joissa lajeja torjutaan kustannustehokkailla torjuntakeinoilla. Kaikki suunnitelmat sisältävät lajikohtaisia torjuntatoimia sekä torjuntayhteistyöhön tarvittavia tahoja. Hallintasuunnitelmat on valmisteltu kaikille EU:n ja kansallisen vieraslajiluettelon lajeille. Vieraslajilain mukaisesti suunnitelman hyväksyy maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö on tähän mennessä tehnyt päätökset hallintasuunnitelman ja sen täydennysten hyväksymisestä vuosina 2018, 2019, 2020 ja 2021.

Suunnitelmia varten on selvitetty, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n tai kansallisesti haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvia lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi on selvitetty, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana.

Yhdistetty hallintasuunnitelma

Yhdistetty hallintasuunnitelma täydentää EU:n vieraslajiluettelon lajeille vuosina 2018, 2019, 2020 ja 2021 hyväksyttyjä hallintasuunnitelmia.  Hallintasuunnitelmaa täydennetään sitä mukaa, kun uusista lajeista päätetään EU:n tasolla tai kansallisesti Suomessa. Yhdistetty hallintasuunnitelma sisältää myös eri vaiheissa hyväksyttyjen hallintasuunnitelmien sisältämät analyysit ja toimintasuunnitelmat tahattoman tuonnin ja leviämisen väylistä.

Lisätietoja

Johanna Niemivuo-Lahti, ympäristöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162259   Sähköpostiosoite: