Kansainvälinen tutkimusyhteistyö - Pohjoismaat

Suomi on mukana Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) työssä. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti PMN:n alaisen maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvoston (MR-FJLS) työhön.

FJLS:n alaisuudessa toimii yhteispohjoismainen metsäntutkimus SNS sekä pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea NKJ, jonka alaisuuteen kuuluu myös porontutkimus. SNS edistää tutkimusta metsän eri funktioista kestävässä metsätaloudessa, toimii neuvonantajana PMN:n suuntaan sekä tukee verkostoitumista ja alan hankkeita. NKJ on myös PMN:n neuvonantaja alan kysymyksissä, tukee alan verkostoja, konferensseja ja kokouksia sekä rahoittaa alaan liittyviä selvityksiä. Porontutkimuksessa tuetaan myös tutkijankoulutuskursseja.

Pohjoismainen metsäntutkimus SNS

Pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea NKJ