FI SV EN

Maatalouden kilpailukyky

Maatalouden kilpailukyvystä huolehtiminen ja sen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kannattavuus ja kilpailukyky ovat koko maataloustuotannon perusta.

Kilpailukyky muodostuu hintasuhteista, kannattavuudesta ja tuottavuudesta. Maataloutemme kilpailukykyä haastavat monet eri tekijät. Esimerkiksi eteläisempää Eurooppaa alhaisempi satotaso, pitkät etäisyydet ja olosuhteet, jotka lisäävät rakentamisen tarvetta, tuovat kilpailukykyä heikentävää kustannuspainetta suhteessa moniin muihin Euroopan maihin.

Ilmasto ja ympäristö tarjoavat meille myös monia vahvuuksia. Lisäksi viljelijöiden korkea osaaminen ja koulutus sekä laadukas tutkimus tarjoavat hyvän perustan laadukkaiden elintarvikkeiden ja puhtaan ruuan tuotannolle.

Maatilojen määrä vähenee Suomessa muutaman prosentin vuosivauhtia. Samalla jäljelle jäävät tilat kasvavat hehtaareissa ja kotieläinmäärissä mitaten. Tuotannon määrä tilaa kohti kasvaa, mikä lisää mahdollisuuksia käyttää hyväksi nykyaikaisia tuotantomenetelmiä. Tehostamista tarvitaan kilpailukyvyn turvamiseksi ja elintarviketuotannon säilyttämiseksi.

Maatalouden kehittäminen ja kilpailukyvystä huolehtiminen vaativat runsaasti pääomaa sitovia investointeja. Investointituella on merkittävä rooli investointien mahdollistajana. Osa investointituesta suuntautuu suoraan eläinten hyvinvointi- ja ympäristökohteisiin. Näin parannetaan samalla kotimaisten elintarvikkeiden menekkiä kuluttajien parissa.

Aloitustuki puolestaan helpottaa taloudellista taakkaa sukupolvenvaihdoksissa ja osaltaan pyrkii luomaan edellytyksiä tilan kehittämiselle.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437