Maatalouden kilpailukyky

Maatalouden kilpailukyvystä huolehtiminen ja sen kehittäminen on tärkeää. Kilpailukyky muodostuu hintasuhteista, kannattavuudesta ja tuottavuudesta.

Maataloutemme kilpailukykyä haastavat monet eri tekijät. Esimerkiksi eteläisempää Eurooppaa alhaisempi satotaso, pitkät etäisyydet ja olosuhteet, jotka lisäävät rakentamisen tarvetta tuovat kustannuspainetta, joka heikentää kilpailukykyä suhteessa moniin muihin Euroopan maihin.

Ilmasto ja ympäristö tarjoavat meille myös monia vahvuuksia, lisäksi viljelijöiden korkea osaaminen ja koulutus ja laadukas tutkimus tarjoavat hyvän perustan laadukkaiden elintarvikkeiden ja puhtaan ruuan tuotannolle.

Maatilojen määrä vähentyy Suomessa noin kolmen prosentin vuosivauhtia. Samalla jäljelle jäävät tilat kasvavat hehtaareissa ja kotieläinmäärissä mitaten. Tuotannon määrä tilaa kohti kasvaa, mikä lisää kilpailukykyä muun muassa siten, että mahdollisuudet käyttää hyväksi nykyaikaisia tuotantomenetelmiä paranevat. Jatkuvaa tuotannon tehostamista tarvitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi ja elintarviketuotannon säilyttämiseksi.

Maatalouden kehittäminen ja kilpailukyvystä huolehtiminen vaativat runsaasti pääomia. Investointituella on merkittävä rooli maatilojen investointien toteuttamisessa. Aloitustuki  puolestaan helpottaa taloudellista taakkaa sukupolvenvaihdoksissa. 

Eläinten hyvinvointi ja ympäristökysymykset otetaan huomioon kaikkea investointi- ja myös aloitustukea myönnettäessä.

Osa investointituesta suuntautuu suoraan eläinten hyvinvointi- ja ympäristökohteisiin. Näin parannetaan samalla kotimaisten elintarvikkeiden menekkiä kuluttajien parissa.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437