FI SV EN

Maatalouden kilpailukyky

Maatalouden kilpailukyvystä huolehtiminen ja sen kehittäminen on tärkeää. Kilpailukykyyn muodostuu hintasuhteista, kannattavuudesta ja tuottavuudesta ja heijastuu esimerkiksi tuotteiden yksikkökustannustasoon.

Maataloutemme kilpailukykyä alentavat monet eri tekijät. Suomessa satotaso on alhaisempi kuin eteläisemmissä Euroopan maissa. Lyhyt kasvukausi lisää varastorakentamisen tarvetta. Etäisyydet ovat lisäksi pitkät. Historiallisista syistä myös tilakoko on Suomessa pienempi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Maatilojen määrä vähentyy Suomessa noin kolmen prosentin vuosivauhtia. Samalla jäljelle jäävät tilat kasvavat hehtaareissa ja kotieläinmäärissä mitaten. Tuotannon määrä tilaa kohti kasvaa, mikä lisää kilpailukykyä muun muassa siten, että mahdollisuudet käyttää hyväksi nykyaikaisia tuotantomenetelmiä paranevat. Jatkuvaa tuotannon tehostamista tarvitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi ja elintarviketuotannon säilyttämiseksi.

Maatalouden kehittäminen ja kilpailukyvystä huolehtiminen vaativat runsaasti pääomia. Investointituella on merkittävä rooli maatilojen investointien toteuttamisessa. Aloitus- ja luopumistuki ovat puolestaan merkittävä sukupolvenvaihdoksissa. Eläinten hyvinvointi ja ympäristökysymykset otetaan huomioon kaikkea investointi- ja myös aloitustukea myönnettäessä. Osa investointituesta suuntautuu suoraan eläinten hyvinvointi- ja ympäristökohteisiin. Näin parannetaan samalla kotimaisten elintarvikkeiden menekkiä kuluttajien parissa.

Muualla verkossa

Mavi.fi - maatalouden investointituet
Maaseutu.fi - maatila uudistuu investoimalla

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437