Metsästys ja riistanhoito

Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun.

Metsästyksen tulee olla aina eettisesti hyväksyttävää ja metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Metsästys ei saa vaarantaa riistaeläinkantoja, vahingoittaa tarpeettomasti luontoa tai tuottaa eläimille tarpeetonta kärsimystä.

Riistanhoito on aktiivista toimintaa riistan ja sen elinmahdollisuuksien hyväksi. Riistanhoidolliset toimenpiteet voidaan jakaa lyhyt- ja pitkävaikutteisiin toimenpiteisiin.

Riistanhoidolla pyritään lisäämään, säilyttämään tai parantamaan riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa. Riistanhoidollisia keinoja ovat riistaeläinkantojen sääntely, riistaeläinten elinolosuhteiden turvaaminen ja niiden parantaminen.

Muualla verkossa

Metsähallituksen eräpalvelut

Suomen metsästäjäliitto

Metsästyksen ja riistanhoidon arvo: Luonnonvarakeskuksen selvitys (2017)