Barentsin metsätyöryhmä

Barentsin metsätyöryhmä (Barents Forest Sector Working Group, WGBFS) on Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) alainen työryhmä, joka perustettiin vuonna 2000. Aiemmin työryhmä tunnettiin nimellä Barentsin metsäverkosto (The Barents Forest Sector Network).

Suomi toimii Barentsin euroarktisen neuvoston sekä sen alaisen Barentsin metsätyöryhmän puheenjohtajana lokakuusta 2021 alkaen lokakuuhun 2023 saakka. Metsätyöryhmässä ovat aktiivisesti mukana Suomen lisäksi Venäjä, Ruotsi ja Norja. Suomen kaksivuotisen puheenjohtajakauden tärkein tapahtuma on Barentsin metsäfoorumi vuonna 2023. Lisäksi pidetään vuosittain vähintään kaksi työryhmäkokousta.

Metsäsektori on tärkeä osa Barentsin alueen taloudellista, sosiaalista ja ympäristökehitystä. Työryhmän tavoitteena on erityisesti edistää metsävarojen kestävää hoitoa ja käyttöä kestävän kehityksen Agenda 2030:n, YK:n metsästrategian sekä Pariisin sopimuksen mukaisesti sekä seurata ja edistää Barentsin euro-arktisen neuvoston toimintaa. Keskeinen osa työryhmän toimintaa on tiedon vaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen koskien metsäbiotaloutta.

Suomea metsätyöryhmässä edustavat maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä Suomen metsäkeskus.

9.3.2022 Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Euroopan unioni antoivat yhteisen julkilausuman Barentsin euroarktisesta yhteistyöstä. Suomi jatkaa puheenjohtajuutta aiemmin sovituin painotuksin. Yhteistyö painottuu Suomen, Ruotsin ja Norjan väliseen toimintaan pohjoisissa maakunnissa.

Muualla verkossa

Barentsin euroarktinen yhteistyö
Barentsin metsätyöryhmä
Barents-yhteistyö (ulkoministeriö)
Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Euroopan unionin yhteinen julkilausuma Barentsin euroarktisesta yhteistyöstä (Ulkoministeriö) 

Lisätietoja

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449