Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktinen neuvosto perustettiin vuonna 1993 Barentsin alueen hallitustenväliseksi yhteistyöfoorumiksi. Sen jäseniä ovat Pohjoismaat, Venäjä ja EU:n komissio. Lisäksi sen toimintaan osallistuu tarkkailijoita. Neuvoston päätehtävä on edistää kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä Barentsin alueella. Tällä hetkellä Barentsin euroarktisen neuvoston sekä sen alaisuudessa toimivan Barentsin metsäsektoriverkoston (BSFN) puheenjohtajana toimi Norja (toimikausi 2019-2021). BSFN:ssä Suomea edustavat maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä Suomen metsäkeskus.

Muualla verkossa

Barents Euro-Arctic Council
Barents Forest Sector Network

Lisätietoja

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449