Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktinen neuvosto perustettiin vuonna 1993 Barentsin alueen hallitustenväliseksi yhteistyöfoorumiksi. Sen jäseniä ovat Pohjoismaat, Venäjä ja EU:n komissio. Lisäksi sen toimintaan osallistuu tarkkailijoita. Neuvoston päätehtävä on edistää kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä Barentsin alueella. Suomi toimii 2014 -2015 Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajamaana ja maa- ja metsätalousministeriö toimii puheenjohtajana neuvoston alaisuudessa toimivassa Barents Forest Sector Network:ssa.

Muualla verkossa

Barents Euro-Arctic Council

Lisätietoja

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162