Barentsin metsätyöryhmä

Barentsin metsätyöryhmä (Barents Forest Sector Working Group, WGBFS) on Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) alainen työryhmä, joka perustettiin vuonna 2000. Aiemmin työryhmä tunnettiin nimellä Barentsin metsäverkosto (The Barents Forest Sector Network).

Suomi toimi Barentsin euroarktisen neuvoston sekä sen alaisen Barentsin metsätyöryhmän puheenjohtajana lokakuusta 2021 alkaen lokakuuhun 2023 saakka.  Suomen kaksivuotisen puheenjohtajakauden tärkein tapahtuma oli Barentsin metsäfoorumi, joka järjestettiin 4.–5.10.2023 Rovaniemellä. Lisäksi pidettiin useita työryhmäkokouksia.

Metsäsektori on tärkeä osa Barentsin alueen taloudellista, sosiaalista ja ympäristökehitystä. Työryhmän tavoitteena on erityisesti edistää metsävarojen kestävää hoitoa ja käyttöä kestävän kehityksen Agenda 2030:n, YK:n metsästrategian sekä Pariisin sopimuksen mukaisesti sekä seurata ja edistää Barentsin euro-arktisen neuvoston toimintaa. Keskeinen osa työryhmän toimintaa on tiedon vaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen koskien metsäbiotaloutta.

Suomea metsätyöryhmässä edustavat maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä Suomen metsäkeskus.

9.3.2022 Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja Euroopan unioni antoivat yhteisen julkilausuman Barentsin euroarktisesta yhteistyöstä. Suomi jatkaa puheenjohtajuutta aiemmin sovituin painotuksin. Yhteistyö painottuu Suomen, Ruotsin ja Norjan väliseen toimintaan pohjoisissa maakunnissa.

Muualla verkossa

Barentsin euroarktinen yhteistyö
Barentsin metsätyöryhmä
Barents-yhteistyö (ulkoministeriö)
Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Euroopan unionin yhteinen julkilausuma Barentsin euroarktisesta yhteistyöstä (Ulkoministeriö) 

Barentsin metsäfoorumi Rovaniemellä huipensi Suomen puheenjohtajuuskauden metsäsektorilla (MMM:n uutinen 5.10.2023)

 

Lisätietoja

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162449   Sähköpostiosoite: