FI SV

Toimikauden 1.6.2013–31.5.2018 Vieraslajiasioiden neuvottelukunta

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan logoMaa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Neuvottelukunnan tehtävät perustuvat Valtioneuvoston 15.3.2012 tekemään periaatepäätökseen Kansallisesta vieraslajistrategiasta. Vieraslajistrategian tavoitteena on ehkäistä ja vähentää haitallisista vieraslajeista aiheutuvia haittoja ja riskejä.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tärkeimpinä tehtävinä ovat vieraslajistrategian ja lainsäädännön toimeenpanon seuranta ja koordinointi. Neuvottelukunta seuraa vieraslajien levinneisyyttä ja haitallisuutta sekä torjuntatoimenpiteiden edistymistä. Lisäksi neuvottelukunta tekee ehdotuksia ja esityksiä tarvittavista toimenpiteistä ja riskinarvioinneista sekä ylläpitää vieraslajien luetteloita.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat vieraslajien tutkimukseen, seurantaan ja leviämisen estämiseen liittyviä tahoja, kuten viranomaisia, tutkimuslaitoksia, alueellisia toimijoita ja järjestöjä. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 21 muuta jäsentä, heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä kolme asiantuntijasihteeriä. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita. Neuvottelukunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokoonpano
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan asettamispäätös
Seurantajaoston perustamisasiakirja

Neuvottelukunnan esityksiä ja kannanottoja

Väliarvio kansallisesta vieraslajistrategiasta ja toimenpideohjelmasta vuonna 2016  
Väliarvion liite: Vieraslajistrategian toimenpiteet ja niiden toteutuminen
Jätä vieraslajit rajan taa – Ohjeita matkailijoille ja internetasiakkaille 
Heitteille jätetty kissa on haitallinen vieraslaji 
Ohje taimimyymälöille vieraskasvilajien taimien myynnistä 
Käsittele puutarhajäte oikein – estä vieraslajien leviäminen 

Kokoustiivistelmät

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 14.3.2018
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 27.11.2017
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 4.9.2017
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 13.3.2017
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 28.11.2016
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 12.9.2016
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 10.3.2016
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 7.12.2015
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 1.9.2015
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 23.3.2015 
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 15.12.2014 
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 9.9.2014 
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 31.3.2014 
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 9.12.2013
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 9.9.2013

 

Lisätietoja

Johanna Niemivuo-Lahti, ympäristöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162259