FI SV

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta 2013-2018

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan logoMaa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Neuvottelukunnan tehtävät perustuvat valtioneuvoston 15.3.2012 tekemään periaatepäätökseen Kansallisesta vieraslajistrategiasta. Vieraslajistrategian tavoitteena on ehkäistä ja vähentää haitallisista vieraslajeista aiheutuvia haittoja ja riskejä.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tärkeimpinä tehtävinä ovat vieraslajistrategian ja lainsäädännön toimeenpanon seuranta ja koordinointi. Neuvottelukunta seuraa vieraslajien levinneisyyttä ja haitallisuutta sekä torjuntatoimenpiteiden edistymistä. Lisäksi neuvottelukunta tekee ehdotuksia ja esityksiä tarvittavista toimenpiteistä ja riskinarvioinneista sekä ylläpitää vieraslajien luetteloita.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat vieraslajien tutkimukseen, seurantaan ja leviämisen estämiseen liittyviä tahoja, kuten viranomaisia, tutkimuslaitoksia, alueellisia toimijoita ja järjestöjä. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 21 muuta jäsentä, heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä kolme asiantuntijasihteeriä. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita. Neuvottelukunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja

Johanna Niemivuo-Lahti, ympäristöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162259   Sähköpostiosoite: