Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

Tapahtumat, seminaarit ja työpajat

Tässä osiossa esitellään paikkatietoselontekohankkeen tapahtumia kuten seminaareja ja osaselvitysten työpajoja sekä julkaistaan tapahtumien materiaaleja mikäli mahdollista. Osa tapahtumista on tarkoitettu rajatuille kohderyhmille ja käytännön syistä osallistujamääriltään pieniä. 

 • Tulevaisuudessa enemmän hyötyjä paikkatiedoista -seminaari pidettiin 12.3.2018. Seminaarissa haettiin selonteon toimenpide-ehdotusten ja sen vision taustaa vasten erityisesti paikkatietojen ja -palveluiden loppukäyttäjien näkemyksiä selonteon hyödyistä. Selonteon visio on ”Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi”. Toimenpide-ehdotukset on kuvattu selonteon taustamuistion luonnoksen kohdissa 2 ja 3.

 • Paikkatietopoliittinen selonteko luovutetaan valtioneuvostolle hallituksen strategiaistunnossa. Istuntojen peruuntumisten vuoksi luovutus viivästyy siten, että selonteko on hallituksen strategiaistunnon agendalla 12.2.2018. Tämän takia julkaisemme luonnoksina selonteon ja sen taustamuistion, joita voi mielellään kommentoida. Kommentteja hyödynnetään viimeistään selonteon toimenpideohjelmassa. 

 • Kiinteistöinsinööri Mirja Metsälän blogiteksti siitä miltä Espoon kaupungin näkökulmasta tuntuu kaikki tämä meneillään  oleva pöhinä paikkatietosektorilla. Lue blogikirjoitus.
 • Paikkatietopoliittisen selonteon luonnos on nyt vapaasti kommentoitavana - ota kantaa ja tee siitä parempi. Katso luonnoksen taustoja ja lataa se kommentoitavaksi
 • Selonteon hankepäällikkö Kari-Pekka Karlsson kertoo uudessa blogitekstissään faktoja ja yrittää silti kannustaa kommentoimaan selonteon luonnosta. Lue blogikirjoitus.
 • Teknisen kehityksen vaikutukset osaselvityksen loppuraportti on nyt viimeistelty lopulliseen muotoonsa. Löydät sen osaselvityksen sivun alalaidasta tai suoraan oheisesta linkistä: Loppuraportti
 • Arvo Kokkosella oli hyvä tilaisuus verrata paikkatietoasioiden tilaa monien valtioiden karttalaitosten pääjohtajien kanssa. Vertailun tuottamia ajatuksia blogissa.
 • Uusi blogikirjoitus: ylijohtaja Pentti Lähteenojan huomioita hankkeen kesäseminaarin tiimoilta. Lue blogi
 • Paikkatietopoliittisen selonteon kesäseminaarin esitykset katseltavissa
 • NYT KOMMENTOIMAAN! Selonteon Teknisen kehityksen vaikutukset -osaselvityksen loppuraportin luonnos on kommentoitavissa! Löydät raportin kyseisen osaselvityksen sivulta tai suoraan oheisesta linkistä: Loppuraporttiluonnos
 • Koulutus ja tutkimus -osaselvityksen loppuraportista on julkaistu uusi versio, jossa on huomioitu soveltuvin osin korkeakouluilta loppuraportin hyväksymisen jälkeen tulleita kommentteja. Loppuraportti - koulutus ja tutkimus (uusi versio)
 • Pääjohtaja Arvo Kokkonen pohtii uudessa blogikirjoituksessaan yhteisen ymmärrysten tarvetta, jota paikkatietoasioissakin kaivataan enemmän. Lue blogi
 • Uusi blogikirjoitus: MMM:n tietohallintojohtaja Antti Vertanen kuvaa, miten paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen on samalla osa digitalisaation vauhdittamaa tuottavuuden kehittämistä. 
 • Selonteon kolmen osaselvityksen loppuraportit on julkaistu. Näiden selvitysten loppuraportit ovat nyt luettavissa: Selvitys Paikkatietopoliittista selontekoa varten 1) Julkishallinto, 2) Koulutus ja tutkimus ja 3) Yrityssektori. Lue ja kommentoi! Linkit loppuraportteihin ovat kunkin osaselvityksen sivun alalaidassa. Teknisen kehityksen vaikutukset -osaselvityksen väliraportti valmistuu ensi viikolla ja loppuraportti toukokuun lopussa.
 • Katso Arvo Kokkosen webinaarikatsaus (20.4.2017) Paikkatietopoliittisen selonteon tilanteesta: https://www.youtube.com/watch?v=megZo0jH5eI.
  Arvo Kokkonen on Maanmittauslaitoksen  pääjohtaja ja Paikkatietopoliittisen selonteon strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja.
 • Hankepäällikkö Kari-Pekka Karlsson pohtii blogikirjoituksessaan, mikä ihme paikkatiedoissa on niin vaikeaa. Lue blogi
 • Arvo Kokkosen tilannekatsaus Paikkatietopoliittisesta selonteosta - webinaarin tallenne (20.4.2017)
  Arvo Kokkonen on Maanmittauslaitoksen  pääjohtaja ja Paikkatietopoliittisen selonteon strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja.
   
 • Kick off -tilaisuus (13.2.2017)