Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Tee paikkatietoselonteosta parempi!

Kari-Pekka Karlsson Julkaisupäivä 22.9.2017 15.16 Blogit MMM

Nyt hyvä tilaisuus vaikuttaa selonteon luonnoksen sisältöön, sillä se on kommentoitavana tällä paikkatietopoliittisen selonteon verkkosivustolla. Se on myös lähetetty laajalle sidosryhmäjoukolle sähköpostitse kommenttien keräämiseksi.

Yritän keksiä loppuun edes jotain kommentointiin kannustavaa, mutta ensin muutamia tosiasioita. Selonteossa on ikiaikainen ongelma: kaiken maailman asiat ovat paikkatietoa ja kaiken maailman parantamiseen on tilaa suunnilleen 25 sivua. Selonteon kohderyhmähän on kansanedustajat. Tehtävänä on siis myydä heille selonteon ilosanoman perustana oleva käsitys siitä kuinka tärkeä erilaisiin tietoihin liitetty sijainti tosiasiassa on. Useimmat kansanedustajat ovat siinä mielessä ihan tavallisia ihmisiä, etteivät he ole vielä rekisteröineet tuota pikkutietoa omaan tietokantaansa.

Myyntijargonia kansaedustajille

Me paikkatietouskovaiset olemme ihan itse antaneet tavallisille ihmisille sellaisen mielikuvan, että nämä meidän paikkatietojuttumme ovat jonkun verran avaruustiedettä kryptisempiä. Samalla olemme onnistuneet pitämään tämän sektorin melkein omissa näpeissämme. Edellä mainittuihin faktoihin vedoten myyntijargonit pysyttelevät selonteossa yleisellä tasolla eikä siinä rehvastella ammattitermeillä eikä omasta mielestämme keskeisillä tai mielenkiintoisillakaan teknisillä yksityiskohdilla.

Harkittua ehdotusten valintaa

Selontekoprosessin kuluessa kerättiin merkittävä määrä ongelmia/haasteita, ratkaisu- ja kehitysehdotuksia sekä hyviä käytäntöjä. Ne on kaikki kirjattu selonteon liitteinä oleviin sen osaselvitysten loppuraportteihin. Itse selonteon luonnoksessa on kuvattu jonkun verran haasteita, mutta varsinaisiksi toimenpide-ehdotuksiksi on valittu vain muutamia ehdokkaita. Niitä on vielä liikaa kommentoitavana olevassa selonteon luonnoksessa. Selontekoasiantuntijan ohje on, että niitä pitäisi olla korkeintaan 4-6 kpl.

Luonnoksessa esitetään yhtenä toimenpide-ehdotuksena, että Paikkatietopoliittisesta selonteosta muokattaisiin prosessi. Sen tiheimmin ylläpidettävä osio olisi ehdotuksen mukaan keväällä 2018 laadittava selonteon versiota yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma. Siinä olisi esitelty sellaisia kehitystoimenpiteitä joilla voitaisiin lähestyä selontekoon kirjatun vision paikkatietoihmemaata. Toimenpidesuunnitelma olisi tarkoitettu materiaaliksi seuraavan hallituksen hallitusohjelman laadintaan.

Edes jotain kommentointiin kannustavaa

Et ole ikinä ennen ollut tilanteessa, jossa olisit voinut päästä vaikuttamaan Paikkatietopoliittisen selonteon kautta hallitusohjelmaan. Nyt olet siinä jamassa. Jollekin voi olla vielä kannustavampaa se että selonteosta voisi tulla oikeilla kommenteilla hyvä ja vaikuttava asiakirja. Onnistumalla paikkatietojen hyödyntämisen edistämisessä meillä on nimittäin mahdollisuus aikaansaada kehitystä joka tekee Suomesta fiksumman, tehokkaamman, mukavamman ja paremman kuin Ruotsi. 

Kari-Pekka Karlsson


Katso myös: 
Paikkatietoselonteon verkkosivusto

Kari-Pekka Karlsson MMM Paikkatietoselonteko Poimi uutisnostoksi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.