Hankintailmoitukset

Tarjouspyyntö selvittämisestä: Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmän soveltaminen Suomen oloihin

Maa- ja metsätalousministeriö / Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) pyytää tarjousta selvityksestä Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmän soveltamisesta Suomen oloihin tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintayksikölle osoitetut tarjoukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon sähköisesti viimeistään 29.8.2021.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän sihteeriltä Auli Sihvolalta, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi. Kysymykset tulee lähettää viimeistään 15.8.2021. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi kaikkiin kysymyksiin vastataan yhteisesti viimeistään keskiviikkona 18.8.2021.

 

Katso myös:

Tarjouspyynnöt
Hankerahoitus