Hankintailmoitukset

Tarjouspyyntö päivittäistavarakauppapalvelun avustuksen kokeiluhankkeen arvioinnista

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää tarjouksia päivittäistavarakaupan avustuksen (ns. "kyläkauppatuki") kokeiluhankkeen arvioinnista oheisen tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjoukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon viimeistään 22.3.2023 klo 16 mennessä: kirjaamo.mmm@gov.fi. 

Tarjouspyyntö

Liite 1. Hankinnan kohteen kuvaus
Liite 2. Sopimusluonnos
Liite 3. Soveltuvuusvaatimukset
Liite 4. CV-malli
Liite 5. Henkilötietojen käsittelyn ehdot (jos Tarjoaja käsittelee henkilötietoja Tilaajan
lukuun)

 

Tarjouspyyntö saaristoselvityksestä

Maa- ja metsätalousministeriö, saaristoasiain neuvottelukunta, pyytää tarjousta
saaristoselvityksestä (työnimellä ”Millainen on Suomen Saaristo?”) oheisen tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjoukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon sähköisesti
viimeistään 19.4.2022 klo 16.15 mennessä. Sähköpostiosoite: kirjaamo.mmm@gov.fi

Tarjousmerkintä ”Tarjouskilpailu / RO / Auri, VN/10747/2022/” pyydetään mainitsemaan s-postin viestikentässä. Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien.

Tarjouspyyntö

Liite 1. Sopimusluonnos
Liite 2. Soveltuvuusvaatimukset
Liite 3. Kuntakysely
Liite 4. Selvityksen alustava sisällysluettelo

 

Katso myös:

Tarjouspyynnöt
Hankerahoitus