Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2017 2016 2015

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2017 2016 2015
Maatalouden interventiorahasto 2012016 2015

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Elintarviketurvallisuusvirasto 2017 2016 2015
Luonnonvarakeskus 2017 2016 2015
Maanmittauslaitos 2017 2016 2015
Maaseutuvirasto 2017 2016 2015
Maatilatalouden kehittämisrahasto 2017 2016 2015
Maatalouden interventiorahasto 2017 2016 2015
Metsähallitus 2017 2016 2015 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
NETRA - Valtionhallinnon internet-raportointi

Arvioinnit ja selvitykset

Maaseutuviraston kokonaisarviointi

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä