Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2018  2017 2016

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2018  2017  2016
Maatalouden interventiorahasto 2018  2017  2016

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Elintarviketurvallisuusvirasto 2017 2016
Luonnonvarakeskus 2017  2016
Maanmittauslaitos 2017  2016
Maaseutuvirasto 2017  2016
Maatilatalouden kehittämisrahasto 2017  2016
Maatalouden interventiorahasto 2017  2016
Metsähallitus 2017  2016

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
NETRA - Valtionhallinnon internet-raportointi

Arvioinnit ja selvitykset

Maaseutuviraston kokonaisarviointi

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä