Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2023 2022 2021 2020  2019 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto  2019  2018  2017
Maatalouden interventiorahasto  2019  2018  2017

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot hallinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Luonnonvarakeskus  2022  2021  2020  2019
Maanmittauslaitos  2022  2021  2020  2019  
Maatilatalouden kehittämisrahasto  2022  2021  2020  2019 
Maatalouden interventiorahasto  2022  2021  2020  2019 
Metsähallitus  2022  2021  2020  2019  
Ruokavirasto  2022  2021  2020  2019

Suomen metsäkeskus  2022  2021  2020  2019

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
Tutkihallintoa.fi

Arvioinnit ja selvitykset

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä