Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2020  2019   2018  2017 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto  2019  2018  2017
Maatalouden interventiorahasto  2019  2018  2017

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Luonnonvarakeskus  2020  2019  2018
Maanmittauslaitos  2020  2019  2018
Maatilatalouden kehittämisrahasto  2020  2019  2018
Maatalouden interventiorahasto  2020  2019  2018
Metsähallitus  2020  2019  2018
Ruokavirasto  2020  2019

Suomen metsäkeskus  2020  2019

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
Tutkihallintoa.fi

Arvioinnit ja selvitykset

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä