Yhteistyö eduskunnan kanssa

Suomen eduskunta osallistuu perustuslain 96 § ja 97 §:n mukaisesti EU-asioiden käsittelyyn. Valtioneuvosto antaa eduskunnan käsiteltäväksi kaikki sellaiset ehdotukset, jotka käsitellään Euroopan Unionissa, jos ne muutoin kuuluisivat eduskunnan toimialaan (lainsäädäntöasiat) ns. U-kirjeillä. Nämä kirjeet käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa ja ne sisältävät komission ehdotuksen sisällön ja vaikutusten kuvauksen sekä alustavan valtioneuvoston kannan. Ns. E-kirje annetaan eduskunnalle asioista, jotka muuten katsotaan niin merkittäviksi, että eduskunnan on syytä käsitellä ne. Niiden sisältö vastaa pitkälle U-kirjettä. Molemmat kirjeet käsitellään asianomaisissa eduskunnan erityisvaliokunnissa ja suuressa valiokunnassa, joka antaa kirjettä koskevasta asiasta eduskunnan lausunnon.

Virallisten kirjeiden lisäksi neuvoston kokouksiin osallistuvat valtioneuvoston jäsenet antavat suurelle valiokunnalle selvityksen kokouksessa käsiteltävistä kysymyksistä ja valtioneuvoston kannasta niihin. Ministerin kuuleminen tulevasta neuvoston kokouksesta tapahtuu pääsääntöisesti neuvoston kokousta edeltävänä perjantaina. Suurelle valiokunnalle toimitetaan myös neuvostossa käsiteltävistä asioista EU-ministerivaliokuntaa varten laaditut perusmuistiot. Kokousraportti pidetystä neuvoston kokouksesta toimitetaan sähköisesti valiokunnalle heti sen valmistuttua.

Vakiintuneen käytännön mukaan myös maa- ja metsätalousvaliokuntaa informoidaan maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksissa käsiteltävistä ja muista ajankohtaisista EU- asioista viikoittain.

Lisätietoja: