Kansainvälinen luonnonvarapolitiikka

Suomi on luonnonvaroiltaan rikas. Hyvinvointimme perustuu suurelta osin uusiutuvien luonnonvarojen kestävään sekä älykkääseen ja resurssitehokkaaseen käyttöön. Suomella on hyvät edellytykset olla aktiivinen ja keskeinen toimija kansainvälisen uusiutuvien luonnonvarojen politiikan  muotoilemisessa ja toteuttamisessa. Samalla voimme edistää  luonnonvarojen hyödyntämiseen pohjautuvien elinkeinojen kilpailukykyä, luonnonvarojen älykästä ja resurssitehokasta käyttöä ja ekosysteemien ja elinympäristöjen tilaa. Vastuullisen ja kestävän luonnonvarapolitiikan valmisteluun ja toteuttamiseen tarvitaan niin yksityisen, julkisen kuin vapaaehtoissektorinkin toimivaa vuorovaikutusta ja osallistumista.

Yhteistoiminta

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistamassa yhdessä keskeisten ministeriöiden, sidosryhmien ja tutkimuslaitosten kanssa kansainvälistä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, politiikan kehittämistä ja toimeenpanoa globaalilla, alueellisella ja EU-tasolla. Tammikuussa 2017 käynnistyneellä yhteistyöverkoston toiminnalla pyritään vahvistamaan Suomen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta eri areenoilla. Tavoitteena on edistää luonnonvarapolitiikkaan liittyvää ennakointityötä, vuorovaikutusta ja toimeenpanoa täydentäen samalla myös muita kansallisia kansainvälisen yhteistyön prosesseja.

Gaia Consulting Oy on laatinut yhteistyöverkoston tueksi taustaselvityksen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi (2017).

Selvitys sekä toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019 löytyvät alta.

Katso myös

Yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Ehdotus kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi

Gaian taustaselvitys

Lisätietoja

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130