Maa- ja metsätalousministeriön tietosuojaselosteet

Maa- ja metsätalousministeriö osana valtioneuvostoa huolehtii omaan toimintaansa liittyvien asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta.

Ministeriö käsittelee toimintaansa liittyviä henkilötietoja tietosuojaperiaatteiden ja alla olevien rekisterikohtaisten selosteiden mukaisesti. Annettuja henkilötietoja ei esimerkiksi käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa ja käsittelylle on lakisääteinen peruste.

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan: tietosuojavastaava.mmm(at)gov.fi
 

Tietosuojaselosteita

Tietosuojaseloste: Eventilla-palvelussa tallennetut kyselyt

Tietosuojaseloste: Webropol-palvelussa tallennetut kyselyt

Dataskyddsbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivning: Enkäter i Eventilla-tjänsten

Privacy policies

Privacy policy: Surveys stored in the Eventilla service