MATO-ohjelman koordinaatio

MATO-ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lähinnä ohjelmaa rahoittavien ministeriöiden edustajista  koostuva ohjausryhmä.

Ohjausryhmä:

  • seuraa MATO-tutkimushankkeiden toteutumista
  • arvioi uusia tutkimustarpeita
  • ohjaa ja tukee ohjelman koordinaattorin työtä
  • edistää eri virastojen välistä yhteistyötä tutkimusten päällekkäisyyksien välttämiseksi

MATO-ohjelman koordinaattorina toimii erikoistutkija Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskuksesta. Koordinaattorin tehtävänä on:

  • ohjelmasta tiedottaminen
  • tiedonvaihdon parantaminen rahoittajien ja tutkijoiden välillä
  • ohjelman verkkosivujen ylläpito
  • ohjelman vuosiseminaarin järjestäminen

Koordinaattori on sivutoiminen, eikä osallistu tutkimusohjelman rahoituspäätöksiin.

Koordinaattorin yhteystiedot: Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus ja TULANET, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040-5256 249

Ohjelman verkkosivujen ylläpito: tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi